Định Hóa: Đầu tư trên 18 tỷ đồng nâng cấp các công trình thủy lợi

Trinh An 11:38, 22/05/2024

Để bảo đảm phục sản xuất nông nghiệp, năm 2024, huyện Định Hoá có kế hoạch đầu tư trên 18 tỷ đồng sửa chữa và nâng cấp các công trình thuỷ lợi. Các nguồn vốn chủ yếu được đầu tư từ nguồn Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi (trên 8,6 tỷ đồng); Chương trình Nông thôn mới; vốn thuỷ lợi phí hằng năm và nguồn tài trợ…

Công trình thuỷ lợi Bản Kết, xã Kim Phượng mới hoàn thành, bảo đảm nước tưới, tiêu cho hàng chục héc-ta đất nông nghiệp khu vực hạ lưu.
Công trình thuỷ lợi Bản Kết, xã Kim Phượng mới hoàn thành, bảo đảm nước tưới, tiêu cho hàng chục héc-ta đất nông nghiệp khu vực hạ lưu.

Nguồn vốn này sẽ tập trung kiên cố các đập ngăn nước bê tông hoá, nâng cấp các trạm bơm, tràn xả lũ  và kiên cố kênh dẫn nước.

Hiện nay, huyện Định Hóa đã hoàn thành 4 công trình sửa chữa đập, cống lấy nước và hàng chục kênh đầu mối dẫn nước với tổng mức đầu tư trên 5 tỷ đồng. Các hạng mục công trình còn lại đang được cơ quan chuyên môn lập phương án tổ chức thi công, đáp ứng kịp thời sản xuất, cũng như bảo đảm an toàn mùa mưa bão.