HĐND TP. Sông Công: Dừng chủ trương đầu tư đối với 7 dự án

Minh Phương 13:31, 03/07/2024

Trong hai ngày (2 và 3-7), HĐND TP. Sông Công khóa VIII, nhiệm kỳ 2021-2026 tổ chức Kỳ họp thứ 19 nhằm đánh giá tình hình phát triển kinh tế - xã hội của thành phố trong 6 tháng đầu năm và xem xét, cho ý kiến vào các nội dung thuộc thẩm quyền.

Trong hai ngày (2 và 3-7), HĐND TP. Sông Công khóa VIII, nhiệm kỳ 2021-2026 tổ chức Kỳ họp thứ 19 nhằm đánh giá tình hình phát triển kinh tế - xã hội của thành phố trong 6 tháng đầu năm và xem xét, cho ý kiến vào các nội dung thuộc thẩm quyền.
Mở rộng Khu tái định cư Khu công nghiệp Sông Công 2 tại xã Tân Quang

Tại kỳ họp, các đại biểu đã xem xét, thảo luận và cho ý kiến đối với các báo cáo, tờ trình và dự thảo nghị quyết do Thường trực HĐND, UBND, Uỷ ban MTTQ và các cơ quan tư pháp trình. Trong đó, nhiều vấn đề “nóng” được đại biểu yêu cầu làm rõ nguyên nhân và có giải pháp thực hiện trong thời gian tới như: Tiến độ xây dựng hạ tầng một số khu dân cư (KDC) tạo nguồn thu ngân sách còn chậm; những tồn tại, hạn chế trong thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm…

Kỳ họp đã biểu quyết thông qua 21 nghị quyết. Đáng chú ý là Nghị quyết dừng chủ trương đầu tư đối với 7 dự án gồm: Nhà văn hoá phường Thắng Lợi, đường Cách mạng tháng Mười (làn phía Bắc); Công viên TP. Sông Công giai đoạn 2 và Trung tâm Văn hoá thành phố; KDC số 7 phường Bách Quang; KDC đường 30-4 phường Thắng Lợi; Khu đô thị số 3 phường Thắng Lợi; các KDC và khu chức năng 2 bên tuyến đường du lịch Sông Công - Núi Cốc (khu số 3); Nghị quyết phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư 2 dự án: Khu đô thị đường Lê Hồng Phong, giai đoạn 2 và 3; Nghị quyết phê duyệt chủ trương đầu tư 4 dự án: Khu tái định cư Khu công nghiệp Sông Công 2 xã Bá Xuyên; Mở rộng Khu tái định cư Khu công nghiệp Sông Công 2 xã Tân Quang (khu tái định cư Tân Tiến mở rộng); Khu tái định cư Khu công nghiệp Sông Công 2 xã Tân Quang; Nghĩa trang xã Bá Xuyên, xã Tân Quang…

 Đây là cơ sở pháp lý để UBND thành phố chỉ đạo các cấp, ngành triển khai thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của thành phố trong thời gian tới.