Bồi dưỡng kỹ năng tổ chức đấu thầu qua mạng và giám sát thi công

Ngọc Thảo 12:21, 26/10/2023

Từ ngày 26 đến 29-10, Ban Dân tộc tỉnh phối hợp với Viện Quản lý đầu tư xây dựng (Trường Đại học Xây dựng Hà Nội) tổ chức tập huấn nghiệp vụ đấu thầu qua mạng.

Tham dự lớp tập huấn có trên 140 người là cán bộ ban quản lý cấp xã, cán bộ triển khai chương trình cấp tỉnh, huyện đến từ các địa phương được hưởng lợi từ Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi trên địa bàn tỉnh (gồm các huyện: Võ Nhai, Đồng Hỷ, Phú Lương, Định Hóa, Đại Từ, Phú Bình).

Thạc sĩ Trần Tuấn Linh, cán bộ Trung tâm Đấu thầu qua mạng Quốc gia, Cục Quản lý đấu thầu (Bộ Kế hoạch và Đầu tư), trao đổi, hướng dẫn các học viên tại lớp tập huấn.
Cán bộ Trung tâm Đấu thầu qua mạng Quốc gia, Cục Quản lý đấu thầu (Bộ Kế hoạch và Đầu tư), trao đổi, hướng dẫn các học viên tại lớp tập huấn.

Tại lớp tập huấn, các học viên được cung cấp thông tin, cập nhật kiến thức, trao đổi phương pháp, kỹ năng và kinh nghiệm tổ chức lựa chọn nhà thầu, tăng cường kỹ năng thực hiện đấu thầu qua mạng...

Lớp tập huấn giúp các học viên hiểu rõ, sâu hơn quy trình và những tiện ích, tính công khai, minh bạch của việc khai thác, sử dụng hệ thống mạng đấu thầu Quốc gia, từ đó tham mưu nâng cao năng lực tổ chức, thực hiện tại cơ quan, đơn vị trong triển khai đấu thầu qua mạng...

Từ nay đến ngày hết 6-11, Ban Dân tộc tỉnh tiếp tục phối hợp với Viện Quản lý đầu tư xây dựng tổ chức các lớp tập huấn nghiệp vụ đấu thầu qua mạng cho cán bộ ban quản lý cấp xã, cán bộ triển khai chương trình cấp tỉnh, huyện; tập huấn nghiệp vụ giám sát thi công xây dựng công trình cho những người có uy tín trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.

Tổng số học viên tham dự các lớp huấn trong dịp này là trên 500 người.