100% cơ sở khám chữa bệnh tuyến tỉnh, huyện chấp nhận thanh toán không dùng tiền mặt

Tùng Lâm 16:13, 13/08/2023

Hiện nay, các đơn vị trực thuộc Sở Y tế thanh toán 100% dịch vụ công cộng qua ngân hàng. Đồng thời tăng cường lắp đặt các thiết bị chấp nhận thẻ tại các cơ sở y tế phục vụ việc thanh toán viện phí nhanh chóng, tiết kiệm thời gian khám bệnh, chữa bệnh.

Hiện nay, Trung tâm Y tế TP. Thái Nguyên đã chấp nhận một số hình thức thanh toán không dùng tiền mặt.
Hiện nay, Trung tâm Y tế TP. Thái Nguyên đã chấp nhận một số hình thức thanh toán không dùng tiền mặt.

Thái Nguyên hiện có 12 bệnh viện tuyến tỉnh, 24 cơ sở khám, chữa bệnh tuyến huyện và tương đương. Đến nay, 100% cơ sở khám chữa bệnh tuyến tỉnh, huyện chấp nhận một số hình thức thanh toán không dùng tiền mặt, tạo thuận lợi hơn cho người dân trong giao dịch thanh toán viện phí, dịch vụ y tế, đồng thời đảm bảo an toàn trong phòng, chống dịch bệnh.

Kết quả trên cho thấy ngành Y tế Thái Nguyên đã thực hiện có hiệu quả chương trình chuyển đổi số thông qua triển khai Đề án phát triển công nghệ thông tin y tế thông minh tỉnh giai đoạn 2021 – 2025.

Thời gian tới, ngành Y tế Thái Nguyên tiếp tục triển khai nhiệm vụ chuyển đổi số gắn với mục tiêu nâng cao năng lực, hiệu quả điều hành, quản lý, thúc đẩy thanh toán không dùng tiền mặt tại các cơ sở y tế…