TP. Phổ Yên: Hơn 500 người nghiện ma túy được điều trị bằng Methadone

Hoàng Cường 15:36, 04/10/2023

Theo thống kê sơ bộ, hiện nay, TP. Phổ Yên có trên 600 người nghiện ma túy. Để từng bước kiềm chế, ngăn chặn, đẩy lùi tệ nạn ma túy, thành phố chỉ đạo các xã, phường, cơ quan chuyên môn rà soát, lập hồ sơ đưa người nghiện đi cai nghiện bắt buộc; tăng cường tuyên truyền về tác hại của ma túy; quan tâm đầu tư cho các cơ sở cai nghiện tự nguyện...

Theo đó, từ đầu năm đến nay, thành phố lập hồ sơ 81 người đi cai nghiện bắt buộc (đạt hơn 77% kế hoạch tỉnh giao); vận động được 538 đối tượng điều trị nghiện ma túy bằng Methadone tại Trung tâm Y tế thành phố.

Thời gian tới, Phổ Yên tiếp tục tăng cường nắm bắt các đối tượng nghiện ma tuý; tuyên truyền, động viên, khuyến khích người nghiện ma tuý và người thân của họ chủ động khai báo tình trạng nghiện, đăng ký tham gia chương trình cai nghiện ma tuý; chỉ đạo chính quyền cấp xã tăng cường quản lý người sau cai nghiện, giúp họ ổn định tâm lý, sức khỏe, hòa nhập cộng đồng, chống tái nghiện...