Lối về cho người lầm lỡ

Hồng Tâm 09:08, 25/11/2022

Thời gian qua, công tác hỗ trợ tái hòa nhập cộng đồng cho những người chấp hành xong án phạt tù được cấp uỷ, chính quyền và đoàn thể các cấp trong tỉnh quan tâm thực hiện và đạt nhiều kết quả tích cực. Đây cũng là giải pháp quan trọng nhằm phòng ngừa tái phạm, góp phần bảo đảm an ninh trật tự...