Giải “bài toán” cấp thiết về vật liệu san lấp, kỳ 2: Lượng lớn đất đá chưa được tận thu hiệu quả

Nhóm P.V 09:18, 24/11/2022

Tình trạng thiếu đất san lấp ở nhiều dự án ngày càng trầm trọng, nhất là các dự án đầu tư từ nguồn vốn ngân sách nhà nước. Trong khi đó, một số dự án khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh đã, đang phải đào, di chuyển hàng triệu mét khối đất mà không có chỗ đổ...