Hiệu quả kép trong xử lý nguồn xỉ thải tại Nhiệt điện Cao Ngạn

Dương Hưng 14:49, 09/07/2024

Việc tro bay, xỉ đáy (xỉ thải) phát sinh trong quá trình sản xuất được phân định, đánh giá không phải chất thải nguy hại và được cấp các giấy chứng nhận đủ điều kiện để sử dụng làm vật liệu san lấp, phụ gia sản xuất xi măng, gạch đã giúp Công ty Nhiệt điện Cao Ngạn xử lý hiệu quả hàng trăm tấn xỉ thải mỗi ngày...