Đại học Thái Nguyên được tổ chức thi đánh giá năng lực tiếng Anh

TNĐT 11:41, 20/01/2023

Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa thông báo danh sách các đơn vị được tổ chức thi đánh giá năng lực tiếng Anh theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam. Trong đó có Đại học Thái Nguyên.

Cả nước hiện có 27 đơn vị được tổ chức thi đánh giá năng lực tiếng Anh. (Ảnh minh họa)
Cả nước hiện có 27 đơn vị được tổ chức thi đánh giá năng lực tiếng Anh. (Ảnh minh họa)

Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam được Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành năm 2014, áp dụng cho các chương trình đào tạo ngoại ngữ, các cơ sở đào tạo ngoại ngữ và người học ngoại ngữ trong hệ thống giáo dục quốc dân.

Hiện nay, một số trường đại học có sử dụng chứng chỉ của kỳ thi đánh giá năng lực tiếng Anh theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam để xét tuyển đại học. 

Danh sách các đơn vị được tổ chức thi đánh giá năng lực tiếng Anh theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam gồm 27 đơn vị, gồm: Trường Đại học Sư phạm thành phố Hồ Chí Minh, Trường Đại học Ngoại ngữ (Đại học Huế), Trường Đại học Ngoại ngữ (Đại học Quốc gia Hà Nội), Trường Đại học Ngoại ngữ (Đại học Đà Nẵng), Đại học Thái Nguyên, Trường Đại học Cần Thơ, Trường Đại học Hà Nội, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội, Đại học Vinh, Trường Đại học Sài Gòn, Trường Đại học Ngân hàng thành phố Hồ Chí Minh, Trường Đại học Trà Vinh, Trường Đại học Văn Lang, Trường Đại học Quy Nhơn, Trường Đại học Tây Nguyên, Học viện An ninh nhân dân, Học viện Báo chí và Tuyên truyền, Trường Đại học Công thương thành phố Hồ Chí Minh, Trường Đại học Công nghiệp thực phẩm thành phố Hồ Chí Minh, Trường Đại học Thương mại, Học viện Khoa học Quân sự, Trường Đại học Kinh tế - Tài chính thành phố Hồ Chí Minh, Trường Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh, Học viện Cảnh sát nhân dân, Đại học Bách khoa Hà Nội, Trường Đại học Nam Cần Thơ, Trường Đại học Ngoại thương.