Giáo dục trong thời đại của ChatGPT: Những việc cần làm ngay
Giáo dục trong thời đại của ChatGPT: Những việc cần làm ngay
Các công cụ trí tuệ nhân tạo (AI) như ChatGPT có thể làm một cuộc cách mạng về cách dạy và học. Do đó, các nhà giáo dục và hoạch định chính sách cần phải sớm hành động để chuẩn bị tích hợp công nghệ AI vào giáo dục, tận dụng công nghệ tiên tiến nhưng vẫn tránh được rủi ro mà công nghệ có thể gây ra.
Xem thêm