Kiểm định trên 57 nghìn lượt phương tiện xe cơ giới

Hằng Nga 14:22, 05/07/2024

Từ đầu năm 2024 tới nay, hệ thống đăng kiểm toàn tỉnh đã kiểm định 57.343 phương tiện xe cơ giới. Hoạt động kiểm định phương tiện diễn ra ổn định, đáp ứng nhu cầu của nhân dân, không xảy ra tình trạng ùn ứ.

Với 9 trung tâm đăng kiểm trên địa bàn tỉnh với 14 dây chuyền, công suất 20.160 lượt phương tiện/tháng.
Với 9 trung tâm đăng kiểm trên địa bàn tỉnh với 14 dây chuyền, công suất 20.160 lượt phương tiện/tháng.

Trong đó, Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới 20-01S và 20-02S (đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Giao thông - Vận tải) đã kiểm định được 12.450 lượt phương tiện, cấp 9.650 tem kiểm định, doanh thu từ hoạt động đăng kiểm đạt 2,7 tỷ đồng, thu lệ phí cấp giấy chứng nhận 680 triệu đồng, thu phí bảo trì đường bộ 22,9 tỷ đồng.

Các Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới: 20-03D, 20-04D, 20-05D, 20-06D, 20-07D, 20-08D, 20-09D trong 6 tháng đầu năm kiểm định được 44.893 lượt phương tiện, cấp 38.258 tem kiểm định, doanh thu từ hoạt động đăng kiểm đạt trên 10,2 tỷ đồng, thu lệ phí cấp giấy chứng nhận trên 2,5 tỷ đồng và thu phí bảo trì đường bộ 100,5 tỷ đồng.

Trên địa bàn tỉnh hiện có 9 trung tâm đăng kiểm đang hoạt động với 14 dây chuyền, công suất 20.160 lượt phương tiện/tháng. Riêng địa bàn TP. Thái Nguyên có 6 trung tâm đăng kiểm xe cơ giới với 9 dây chuyền kiểm định đáp ứng khoảng 155.520 lượt kiểm định/năm.