Trên 8.700 hộ nông dân đạt danh hiệu sản xuất, kinh doanh giỏi

Chung An 15:29, 06/01/2023

Ngày 6-1, Hội Nông dân TP. Thái Nguyên tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Hội và phong trào nông dân năm 2022, triển khai nhiệm vụ năm 2023.

Khen thưởng cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong phong trào Hội Nông dân năm 2022.
Khen thưởng các tập thể có thành tích xuất sắc trong phong trào nông dân năm 2022.

Hội Nông dân TP. Thái Nguyên hiện có hơn 23.400 hội viên, sinh hoạt tại 282 chi hội. Theo đánh giá, năm 2022, công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, hội viên, công tác xây dựng tổ chức Hội được quan tâm; các phong trào thi đua yêu nước phát triển sâu rộng.

Cụ thể, trong năm, Hội đã tuyên truyền, phổ biến chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và nghị quyết của Hội cho trên 56.000 lượt hội viên (vượt 140,8% chỉ tiêu); phát triển được 520 hội viên mới (đạt 130% chỉ tiêu); trên 19.500 hộ nông dân đạt danh hiệu “Gia đình văn hóa” (đạt 110,3% chỉ tiêu); trên 8.700 hộ đạt danh hiệu sản xuất, kinh doanh giỏi các cấp (đạt 140% chỉ tiêu)…

Năm 2023, Hội Nông dân đề ra một số nhiệm vụ trọng tâm như: tuyên truyền, phổ biến chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các nghị quyết của Hội cho 30.000 lượt hội viên; phấn đấu kết nạp trên 300 hội viên mới; 100% cơ sở Hội hoàn thành tốt nhiệm vụ, trong đó, 50% cơ sở hội hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; 15.500 hộ hội viên đăng ký “Nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi” các cấp và cam kết sản xuất, kinh doanh thực phẩm đảm bảo vệ sinh an toàn…

Nhân dịp này, 71 tập thể, 32 cá nhân đã được nhận Bằng khen của Hội Nông dân tỉnh; 7 tập thể, 6 cá nhân được Hội Nông dân TP. Thái Nguyên khen thưởng vì đã có thành tích xuất sắc trong phong trào nông dân năm 2022.


Từ khóa:

Hội nông dân

nông dân