Đồng Hỷ: Tập trung triển khai các giải pháp tăng thu ngân sách

Minh Phương 07:29, 15/03/2023

Năm 2023, huyện Đồng Hỷ được tỉnh giao thu ngân sách Nhà nước (NSNN) gần 155 tỷ đồng. Trong đó, thu cân đối gần 125 tỷ đồng, thu tiền sử dụng đất 30 tỷ đồng. Để hoàn thành nhiệm vụ được giao, cơ quan chức năng địa phương đã chủ động xây dựng các giải pháp và triển khai thực hiện nhằm khai thác hiệu quả các nguồn thu.

Sản xuất gạch tuynel tại Công ty CP Thái Sơn - một trong những doanh nghiệp trọng điểm thu ngân sách của huyện Đồng Hỷ.
Sản xuất gạch tuynel tại Công ty CP Thái Sơn - một trong những doanh nghiệp trọng điểm về thu ngân sách ở huyện Đồng Hỷ.

Căn cứ vào mục tiêu, nhiệm vụ thu NSNN được giao, ngay từ đầu năm, UBND huyện Đồng Hỷ đã chỉ đạo các phòng, ban, đơn vị liên quan và các địa phương thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp đẩy mạnh phát triển sản xuất - kinh doanh nhằm tạo nguồn thu; tích cực thu tiền sử dụng đất đối với các dự án đã tổ chức đấu giá, đối tượng đã trúng đấu giá quyền sử dụng đất, xử lý thu dứt điểm các khoản còn tồn đọng; nâng cao chất lượng công tác quản lý thuế thông qua việc rà soát nguồn thu, khai thác và huy động mọi nguồn thu vào NSNN.

Đồng thời, địa phương tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra đối với các đối tượng nộp thuế để huy động đầy đủ, kịp thời tiền thuế phát sinh kiểm tra, phân loại nợ đọng thuế, tập trung lực lượng triển khai các biện pháp thu hồi nợ thuế nhằm giảm tỷ lệ nợ đọng cũ và hạn chế tối đa nợ đọng mới phát sinh; áp dụng các biện pháp cưỡng chế nợ thuế đối với những doanh nghiệp nợ lớn, nợ kéo dài...

Chi cục thuế khu vực Đồng Hỷ - Võ Nhai cũng đã thực hiện tốt công tác tuyên truyền, hướng dẫn, hỗ trợ các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân thực thi các chính sách pháp luật liên quan đến thuế; thực hiện cải cách thủ tục hành chính thuế nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho người nộp thuế, đảm bảo cạnh tranh bình đẳng, thúc đẩy tăng trưởng cao và bền vững, tạo nguồn thu ngân sách ổn định, vững chắc.

Tuy đã thực hiện nhiều giải pháp tích cực nhưng tính đến hết tháng 2/2023, thu NSNN trên địa bàn huyện Đồng Hỷ mới đạt trên 20 tỷ đồng, bằng 13,5% dự toán tỉnh giao năm nay và bằng 91,6% so với cùng kỳ năm trước. Theo đánh giá của cơ quan chuyên môn, nhiệm vụ thu NSNN trên địa bàn trong năm nay tiếp tục phải đối mặt với nhiều khó khăn.

Theo đó, một số nguồn thu giảm sâu như: Nhà đất; khu vực doanh nghiệp; thuế tài nguyên, phí môi trường... Nguyên nhân chủ yếu là do một số chính sách hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho người nộp thuế theo Nghị quyết số 43/2022/QH15 của Quốc hội tiếp tục được triển khai; tiền thuê đất, thuê mặt nước tiếp tục giảm theo Quyết định số 01/2023/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ. Bên cạnh đó, tình hình hoạt động sản xuất - kinh doanh vẫn còn nhiều khó khăn, tác động lớn đến khả năng tài chính và việc chấp hành nghĩa vụ với NSNN của người nộp thuế.

Theo ông Phạm Ngọc Châu, Phó Chi cục trưởng Chi cục thuế khu vực Đồng Hỷ - Võ Nhai: Để bảo đảm nguồn thu và đạt được số thu NSNN cao nhất, phấn đấu vượt dự toán trong bối cảnh khó khăn, Chi cục thuế khu vực Đồng Hỷ - Võ Nhai đang tập trung tăng cường công tác quản lý giám sát kê khai nộp thuế của các doanh nghiệp, nhất là các doanh nghiệp trọng điểm có số phát sinh các kỳ lớn như: Công ty CP Luyện kim đen, Công ty TNHH Chiến Thắng, Công ty TNHH Hải Bình, Công ty CP Tư vấn và xây dựng Thủ đô, Công ty CP Thái Sơn… Cùng với đó, đơn vị đôn đốc các doanh nghiệp nợ thuế và thực hiện biện pháp cưỡng chế nợ thuế theo quy định; phân công nhiệm vụ thu ngân sách đến từng cán bộ thu. Đối với các hộ kinh doanh, Chi cục thực hiện rà soát nhằm kịp thời phát hiện những hộ thay đổi quy mô kinh doanh để quản lý thu thuế theo quy định.

Cũng trong năm 2023, tiền sử dụng đất tiếp tục là nguồn thu chủ lực của huyện Đồng Hỷ. Do đó, trên cơ sở quy hoạch các khu dân cư, đô thị của huyện Đồng Hỷ giai đoạn 2021-2025, Chi cục thuế khu vực Đồng Hỷ - Võ Nhai đã phối hợp các phòng, ban và các xã, thị trấn tham mưu UBND huyện xây dựng kế hoạch thu tiền sử dụng đất.

Trong tổng số 14 dự án khu đô thị và điểm dân cư nông thôn UBND huyện Đồng Hỷ đang triển khai, năm 2023, địa phương dự kiến thu trên 30 tỷ đồng từ các dự án đã được Thường trực Tỉnh ủy thông qua, gồm: Khu dân cư Hồng Thái giai đoạn 2 (6,5ha); Khu dân cư Ấp Thái (9,8ha); Khu dân cư Gò Cao 1 (5,3ha)… Đặc biệt, huyện Đồng Hỷ sẽ tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, cải thiện môi trường đầu tư, thực hiện các biện pháp hỗ trợ các thành phần kinh tế giải quyết khó khăn đối với sản xuất - kinh doanh. Từ đó quyết tâm hoàn thành và hoàn thành vượt mức chỉ tiêu thu NSNN trên địa bàn năm 2023.