TP. Sông Công: Phấn đấu thành lập mới 10 chi, tổ hội nghề nghiệp

Trịnh Phương 15:11, 14/03/2023

Thực hiện Đề án số 24-ĐA/HNDTW của Trung ương Hội Nông dân Việt Nam về xây dựng chi hội, tổ hội nghề nghiệp, đến nay, Hội Nông dân TP. Sông Công đã thành lập được 3 hợp tác xã, 25 tổ hợp tác, 8 tổ hội nghề nghiệp và 2 chi hội nghề nghiệp của bà con nông dân, hoạt động chủ yếu trong lĩnh vực chăn nuôi, trồng trọt, chế biến nông sản, dịch vụ.

 Tổ hội nghề nghiệp trồng và chăm sóc cây ăn quả xã Bá Xuyên hoạt động khá hiệu quả, thu hút 16 thành viên tham gia.
Tổ hội nghề nghiệp trồng và chăm sóc cây ăn quả ở xã Bá Xuyên (TP. Sông Công) hoạt động khá hiệu quả, thu hút 16 thành viên tham gia.

Các chi, tổ hội nghề nghiệp được thành lập không chỉ góp phần xây dựng tổ chức Hội Nông dân vững mạnh mà còn tạo tiền đề thúc đẩy lĩnh vực kinh tế tập thể phát triển.

Trên địa bàn TP. Sông Công hiện có 15 hợp tác xã, 42 tổ hợp tác, thu hút khoảng 800 thành viên tham gia. Qua đó giúp người dân khai thác có hiệu quả dịch vụ nông nghiệp, chia sẻ kinh nghiệm và đưa tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất, góp phần thay đổi tư duy sản xuất, nâng cao thu nhập.

Đến nay, giá trị sản phẩm thu được trên 1ha đất nông nghiệp ở TP. Sông Công ước đạt 120 triệu đồng (tăng hơn 4 triệu đồng so với năm 2021); thu nhập của lao động trong lĩnh vực kinh tế tập thể đạt bình quân 6 triệu đồng/người/tháng…

Hội Nông dân TP. Sông Công phấn đấu đến năm 2025 có thêm 10 chi, tổ hội nghề nghiệp đựợc thành lập mới. Để hoàn thành mục tiêu này, Hội tiếp tục phối hợp với cơ quan chuyên môn của thành phố khuyến khích, tạo điều kiện cho các hội viên nông dân cùng ngành nghề liên kết đầu tư mở rộng quy mô, đẩy mạnh ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật, công nghệ mới vào sản xuất...