Đẩy mạnh các hoạt động kích cầu tiêu dùng nội địa

Hằng Nga 15:20, 04/11/2023

Nhằm kích cầu tiêu dùng dịp cuối năm, ngành Công Thương tỉnh đã và đang đẩy mạnh các hoạt động thương mại hướng về khu vực nông thôn, miền núi.

Thông qua các hoạt động xúc tiến thương mại của Sở Công Thương đã góp phần kích cầu tiêu dùng, đặc biệt là với các loại nông sản của địa phương.
Thông qua các hoạt động xúc tiến thương mại của Sở Công Thương góp phần kích cầu tiêu dùng, đặc biệt là với các loại nông sản của địa phương.

Theo đó, trong tháng 10, ngành Công Thương đã phối hợp tổ chức 2 chương trình “Đưa hàng Việt về miền núi” và “Kích cầu tiêu dùng nội địa" gắn với Cuộc vận động "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” tại 4 địa phương: Phú Bình, Phú Lương, Đại Từ và TP. Sông Công.

Trong hoạt động quản lý Nhà nước, Sở Công Thương đẩy nhanh việc giải quyết các thủ tục hành chính (TTHC), góp phần tạo điều kiện thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp tích cực tham gia các hoạt động thương mại, dịch vụ. Trong tháng 10, Sở Công Thương tiếp nhận và giải quyết TTHC đối với 3.293 hồ sơ (trong đó tiếp nhận trực tuyến 3.260 hồ sơ, đạt tỷ lệ 99%; đã giải quyết xong 3.278 hồ sơ, đang giải quyết 15 hồ sơ).

Từ nay đến cuối năm, Sở Công Thương tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động xúc tiến thương mại với 3 chương trình được tổ chức tại TP. Thái Nguyên và TP. Phổ Yên. Đồng thời, tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, chống hàng giả, hàng kém chất lượng, bảo vệ quyền lợi của người tiêu dùng...