Chuyển đổi trên 4.600ha đất lúa kém hiệu quả sang loại cây trồng khác

Lưu Phượng 15:09, 21/09/2023

Trong giai đoạn 2018-2023, Sở Nông nghiệp và PTNT đã phối hợp với các địa phương và Hội Nông dân các cấp triển khai trình diễn 363 mô hình hỗ trợ phát triển sản xuất nông nghiệp; 121 mô hình hỗ trợ phát triển sản xuất liên kết theo chuỗi giá trị gắn với tiêu thụ sản phẩm.

Nông dân xã Linh Thông (Định Hoá) chuyển đổi đất lúa kém hiệu quả sang nuôi trồng thuỷ sản.
Nông dân xã Linh Thông (Định Hóa) chuyển đổi đất lúa kém hiệu quả sang nuôi trồng thủy sản.

Các mô hình trình diễn tập trung vào chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật trong sản xuất lúa, chè; sản xuất an toàn theo tiêu chuẩn VietGAP và sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao; mô hình, dự án về chăn nuôi an toàn sinh học, an toàn dịch bệnh, xử lý môi trường trong chăn nuôi; các mô hình, dự án phát triển kinh tế lâm nghiệp, quản lý rừng bền vững...

Bên cạnh đó, ngành Nông nghiệp đã phối hợp với Hội Nông dân các cấp vận động hội viên, nông dân và người dân tích cực chuyển đổi cơ cấu cây trồng. Giai đoạn 2018-2023, toàn tỉnh có 4.600ha đất lúa kém hiệu quả được chuyển sang trồng các loại cây trồng khác có giá trị kinh tế cao hơn. Trong đó, chuyển sang trồng cây hàng năm là 3.997ha, trồng cây lâu năm là 358ha, trồng lúa kết hợp nuôi thuỷ sản là 245ha.