Gần 970ha cây ăn quả sản xuất theo tiêu chuẩn VietGAP

Tùng Lâm 17:48, 17/11/2023

Hiện nay, Thái Nguyên có khoảng 14 nghìn héc-ta cây ăn quả các loại. Trên địa bàn tỉnh cũng đã hình thành một số vùng sản xuất cây ăn quả tập trung (với tổng diện tích 1.581ha), có giá trị kinh tế cao, thị trường tiêu thụ ổn định. Tiêu biểu như: Vùng na huyện Võ Nhai khoảng 450ha; vùng nhãn TP. Phổ Yên, huyện Đại Từ khoảng 500ha; vùng bưởi huyện Đại Từ, huyện Võ Nhai khoảng 500ha...

Nông dân xã Tiên Hội (Đại Từ) thu hoạch bưởi.
Nông dân xã Tiên Hội (Đại Từ) thu hoạch bưởi.

Đáng nói, sau nhiều nỗ lực, đến nay toàn tỉnh đã có 968ha cây ăn quả được cấp chứng nhận sản xuất an toàn theo tiêu chuẩn VietGAP. 

Với mục tiêu nâng cao thu nhập từ cây ăn quả, tỉnh đang khuyến khích người dân tiếp tục mở rộng diện tích trồng một số loại cây có giá trị kinh tế cao. Đồng thời tiếp tục phát triển vùng sản xuất cây ăn quả tập trung theo hướng an toàn, gắn với  truy xuất nguồn gốc và xây dựng thương hiệu sản phẩm.