Phú Lương: Sản lượng lúa nếp Vải vượt mục tiêu đề ra đến năm 2025

Văn Hùng (Phú Lương) 16:36, 08/11/2023

Sau 3 năm thực hiện Đề án phát triển, nâng cao giá trị sản phẩm chè và các sản phẩm thế mạnh của huyện Phú Lương giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030, hiện nay, sản lượng lúa nếp Vải của huyện đã vượt 90 tấn so với mục tiêu đề ra đến năm 2025.


Lúa nếp Vải Ôn Lương là một trong những thương hiệu nông sản có tiếng của huyện Phú Lương.
Lúa nếp Vải Ôn Lương là một trong những thương hiệu nông sản có tiếng của huyện Phú Lương.

Thực hiện Đề án nêu trên, huyện Phú Lương đã định hướng, khuyến khích, hỗ trợ người dân phát triển sản xuất lúa nếp Vải theo hướng tập trung tại các địa phương có điều kiện thổ nhưỡng, khí hậu phù hợp và các vùng lân cận. Hiện nay, lúa nếp Vải được gieo cấy nhiều tại các xã Ôn Lương, Phủ Lý, Hợp Thành, Yên Đổ, Yên Trạch.

Đến nay, diện tích gieo cấy lúa nếp Vải của huyện ước đạt 180ha, bằng 90% so với mục tiêu đề ra đến năm 2025 (đạt 200ha). Sản lượng lúa nếp Vải ước đạt 990 tấn, bằng 110% kế hoạch năm, vượt 90 tấn so với mục tiêu đề ra đến năm 2025. Giá trị sản xuất lúa nếp Vải ước đạt gần 16 tỷ đồng, bằng 110% kế hoạch năm, vượt 17% so với mục tiêu đề ra đến năm 2025.

Các thành viên Tổ hợp tác sản xuất lúa nếp Vải Hiệp Hòa, xã Phủ Lý (Phú Lương) trao đổi kinh nghiệm sản xuất lúa nếp Vải.
Các thành viên Tổ hợp tác sản xuất lúa nếp Vải Hiệp Hòa, xã Phủ Lý (Phú Lương) trao đổi kinh nghiệm sản xuất.

Từ sản xuất lúa nếp Vải, người dân địa phương đã chế biến thành nhiều sản phẩm nổi tiếng (như gạo nếp Vải đặc sản, cốm, cơm cháy, bánh trưng…), được người tiêu dùng ưa chuộng. Từ đó góp phần nâng cao giá trị sản phẩm lúa nếp Vải và thu nhập của người sản xuất, chế biến trên địa bàn huyện.