65ha chè được cấp chứng nhận tiêu chuẩn hữu cơ

Vũ Công 08:48, 05/11/2023

Hiện nay, trên địa bàn tỉnh có 17,8/22,2 nghìn héc-ta chè được áp dụng phương pháp sản xuất theo tiêu chuẩn an toàn, hữu cơ. Trong đó, diện tích được cấp chứng nhận VietGAP là 4.368ha; diện tích được cấp chứng nhận tiêu chuẩn hữu cơ là 65ha; 4.092ha được cấp chứng nhận đủ điều kiện đảm bảo an toàn thực phẩm.

Vùng nguyên liệu của Tổ hợp tác sản xuất chè hữu cơ thị trấn Sông Cầu (Đồng Hỷ).
Vùng nguyên liệu của Tổ hợp tác sản xuất chè hữu cơ thị trấn Sông Cầu (Đồng Hỷ).

Diện tích chè đã được cấp chứng nhận tiêu chuẩn hữu cơ được giao cho địa phương và người dân quản lý, đồng thời có sự theo dõi sát sao của cán bộ Trung tâm Khuyến nông tỉnh.

Từ đầu năm đến nay, Trung tâm Khuyến nông tỉnh tiếp tục triển khai mô hình sản xuất chè hữu cơ theo tiêu chuẩn Việt Nam giai đoạn 2023-2024, tại 7 hợp tác xã trên địa bàn tỉnh với quy mô 40ha, 104 hộ dân tham gia.

Tại các mô hình, cán bộ kỹ thuật của Trung tâm Khuyến nông tỉnh thường xuyên theo dõi, hướng dẫn, tư vấn hoạt động sản xuất, như: Sử dụng phân bón hữu cơ, thuốc bảo vệ thực vật an toàn, hiệu quả; ghi chép nhật ký nông hộ; lưu trữ hồ sơ truy xuất nguồn gốc...