Đảm bảo đủ nước cho sản xuất nông nghiệp

Vũ Công 07:08, 30/10/2023

Để đảm bảo nguồn nước tưới phục vụ sản xuất vụ xuân năm 2024, các đơn vị, địa phương trong tỉnh đã và đang chủ động tích trữ, giữ nước tại các công trình thủy lợi. Theo đánh giá của cơ quan chuyên môn, đến nay, trữ lượng nước tại các hồ, đập thủy lợi trên địa bàn tỉnh đã cơ bản đủ để phục vụ sản xuất vụ đông và vụ xuân sắp tới.

Đập dâng thủy lợi Nam Hương (ở xóm Nam Hương 3, xã Thanh Ninh, huyện Phú Bình) được Công ty TNHH Một thành viên Khai thác thủy lợi Thái Nguyên đầu tư xây dựng năm 2022, với tổng kinh phí trên 2,5 tỷ đồng.
Đập dâng thủy lợi Nam Hương (ở xóm Nam Hương 3, xã Thanh Ninh, huyện Phú Bình) được Công ty TNHH Một thành viên Khai thác thủy lợi Thái Nguyên đầu tư xây dựng năm 2022, với tổng kinh phí trên 2,5 tỷ đồng.

Kể từ khi đập dâng thủy lợi Nam Hương, ở xóm Nam Hương 3, xã Thanh Ninh (Phú Bình) được đầu tư xây dựng mới vào năm 2022, việc lấy nước phục vụ sản xuất cho 50ha lúa của người dân 6 xóm thuộc xã Thanh Ninh và Lương Phú trở lên thuận lợi hơn. Thời điểm này, mặc dù bà con chưa thu hoạch lúa mùa xong, nhưng nước ở đập Nam Hương đã được Trạm khai thác thủy lợi Phú Bình (thuộc Công ty TNHH Một thành viên Khai thác thủy lợi Thái Nguyên) tích trữ đủ để phục vụ sản xuất vụ xuân sắp tới.

Chị Bùi Thị Quý, xóm Nam Hương 3, nói: Gia đình tôi có 4 sào ruộng, cách đập thủy lợi khoảng hơn 300m. Trước đây, việc dẫn nước vào ruộng gặp khó khăn do con đập xuống cấp. Cứ sắp đến ngày cấy lúa, mọi người lại tranh thủ mang gỗ, tre, bao tải ra để chặn dòng lấy nước, nhiều nhà còn dùng máy bơm để bơm nước vào ruộng. Nhưng từ vụ mùa vừa qua, khi đập dâng thủy lợi Nam Hương được đầu tư xây mới, việc điều tiết nước đều do cán bộ của Trạm thực hiện. Nhờ chủ động được nguồn nước nên người dân làm đất, gieo cấy đúng khung thời vụ.

Cùng với đập Nam Hương, giai đoạn 2021-2023, Công ty TNHH Một thành viên Khai thác thủy lợi Thái Nguyên đã đầu tư sửa chữa, nâng cấp, xây mới 11 công trình thủy lợi trên địa bàn huyện Phú Bình. Hiện nay, Công ty giao Trạm khai thác thủy lợi Phú Bình quản lý 16 hồ, 2 đập dâng và gần 30km kênh mương. Các công trình của Trạm phục nước sản xuất cho trên 3.500ha lúa và 700ha cây trồng vụ đông của 15 xã, thị trấn trên địa bàn.

Ông Lý Văn Tuyên, Trạm trưởng Trạm khai thác thủy lợi Phú Bình, thông tin: Hiện nay, trữ lượng nước ở các hồ trên địa bàn đạt từ 60-100% dung tích thiết kế, cơ bản đủ đáp ứng nhu cầu sản xuất trong thời gian tới.

Được giao quản lý 200 công trình thủy lợi (90 hồ chứa nước, 103 đập dâng, 7 trạm bơm) và 248km kênh mương các loại, phục vụ nước tưới cho trên 16.000ha lúa, thời gian qua, Công ty TNHH Một thành viên Khai thác Thủy lợi Thái Nguyên đã chủ động tích trữ, giữ nước tại các hồ chứa. Tính chung trong toàn tỉnh, trung bình lượng nước tại các hồ chưa hiện đạt 60-80% dung tích.

Ông Nguyễn Xuân Thiêm, Trưởng phòng Quản lý nước và công trình, Công ty TNHH Một thành viên Khai thác thủy lợi Thái Nguyên, cho biết: Ngoài việc thường xuyên kiểm tra, duy tu, sửa chữa các công trình thủy lợi, Công ty còn xây dựng phương án điều tiết nước tại các hồ, đập dâng sau mùa mưa nhằm vừa đảm bảo dung tích phòng lũ, vừa đảm bảo dung tích trữ nước phục vụ sản xuất nông nghiệp. Với nguồn nước hiện có cùng với tình hình mưa như hiện tại, Công ty dự kiến có thể đảm bảo cung cấp đủ nước cho vụ đông năm nay và vụ xuân năm 2024.

Bên cạnh đó, các địa phương trong tỉnh cũng đã và đang chủ động tích trữ, giữ nước trong các hồ, đầm; sửa chữa, phát dọn kênh mương; vận động nông dân làm thủy lợi nội đồng... Để chuẩn bị tốt các điều kiện cho sản xuất vụ xuân, sau khi thu hoạch xong vụ mùa, bà con nông dân trên địa bàn tỉnh cũng sẽ ra quân phát dọn, sửa chữa kênh mương thủy lợi. Với sự chủ động của người dân, doanh nghiệp, các cấp chính quyền và cơ quan chuyên môn, toàn tỉnh đang nỗ lực đảm bảo nguồn nước tưới cho sản xuất, góp phần hoàn thành thắng lợi kế hoạch sản xuất vụ xuân 2024.