Phú Lương: Sản phẩm chè đóng góp 35% vào giá trị sản xuất nông, lâm nghiệp

Thành Nam 16:22, 26/10/2023

Toàn huyện Phú Lương hiện có 4.136ha chè, sản lượng búp tươi đạt trên 45.200 tấn/năm, trong đó diện tích chè giống mới chiếm gần 70%, với các giống chủ yếu như LDP1, TRI777, Kim Tuyên, Thúy Ngọc…

Người dân xóm Phú Nam 1, xã Phú Đô (Phú Lương) thu hái chè sản xuất theo quy trình an toàn. Ảnh: T.L
Người dân xóm Phú Nam 1, xã Phú Đô (Phú Lương) thu hái chè sản xuất theo quy trình an toàn. Ảnh: T.L

Đến nay, huyện có gần 1.130ha chè được cấp chứng nhận mới, chứng nhận lại theo tiêu chuẩn VietGAP; 20ha được chứng nhận theo tiêu chuẩn hữu cơ; 68ha được cấp mã vùng trồng; 12 sản phẩm chè đạt tiêu chuẩn OCOP từ 3-4 sao.

Huyện đang phối hợp với Văn phòng Điều phối Chương trình xây dựng nông thôn mới của tỉnh tiếp tục triển khai mô hình hỗ trợ chứng nhận sản xuất chè theo tiêu chuẩn hữu cơ với quy mô 90ha tại xã Tức Tranh.

Trong chế biến, các doanh nghiệp, HTX, hộ sản xuất chè trên địa bàn huyện đã áp dụng công nghệ chế biến sâu tạo ra nhiều sản phẩm đa dạng, như bột chè, kẹo chè, chè túi lọc… Giá trị sản xuất chè năm 2023 ước đạt 1.265 tỷ đồng, đóng góp 35% vào giá trị sản xuất nông, lâm nghiệp của huyện, mang lại thu nhập bình quân từ 55 đến 60 triệu đồng/năm cho mỗi hộ làm chè.