Đối thoại gỡ khó cho các doanh nghiệp, HTX nông nghiệp

Vũ Công 16:55, 21/10/2023

Ngày 21-10, Sở Nông nghiệp và PTNT tổ chức Hội nghị đối thoại với các doanh nghiệp, hợp tác xã (HTX) nông nghiệp trên địa bàn tỉnh.

Đại diện HTX nuôi hươu Trọng Hùng (Phú Bình) nêu những khó khăn, vướng mắc trong quá trình hoạt động.
Đại diện HTX nuôi hươu Trọng Hùng (Phú Bình) nêu những khó khăn, vướng mắc trong quá trình hoạt động.

Trên địa bàn tỉnh hiện có 540 HTX nông nghiệp, với 21.890 thành viên; 195 doanh nghiệp đăng ký ngành nghề chính là lĩnh vực nông, lâm nghiệp, thủy sản, với khoảng 3.200 lao động, tổng số vốn đăng ký kinh doanh 1.660 tỷ đồng. Ngoài ra còn có trên 800 doanh nghiệp đăng ký ngành nghề sản xuất, kinh doanh liên quan đến lĩnh vực nông nghiệp. Thu nhập bình quân của người lao động tại các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh trong lĩnh vực nông, lâm nghiệp, thủy sản đạt 6,2 triệu đồng/người/tháng.

Thời gian qua, các doanh nghiệp, HTX nông nghiệp đã có nhiều chuyển biến tích cực trong hoạt động, từng bước ổn định và phát triển về số lượng, trình độ, quy mô, đẩy mạnh ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật để nâng cao hiệu quả sản xuất... Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, hoạt động của các doanh nghiệp, HTX nông nghiệp trên địa bàn tỉnh còn gặp nhiều khó khăn.

Chính vì vậy, tại buổi đối thoại, đại diện các doanh nghiệp, HTX đã tập trung nêu những khó khăn, vướng mắc trong quá trình hoạt động, liên quan đến các nội dung như: Việc tiếp cận các chính sách, nguồn vốn, thủ tục vay vốn; vấn đề ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất; thực hiện chuỗi liên kết; xúc tiến thương mại; các chính sách về đất đai, quy hoạch; đầu ra cho sản phẩm nông nghiệp...

Các HTX chè ở huyện Đại Từ góp phần tạo việc làm, thu nhập cho nhiều lao động tại địa phương. Ảnh: C.T.V
Các HTX chè ở huyện Đại Từ góp phần tạo việc làm, thu nhập ổn định cho nhiều lao động tại địa phương. Ảnh: T.L

Nhiều ý kiến, kiến nghị của các doanh nghiệp, HTX đã được lãnh đạo Sở Nông nghiệp và PTNT giải đáp thỏa đáng ngay tại buổi đối thoại. Một số kiến nghị khác được lãnh đạo Sở chỉ đạo các phòng, đơn vị trực thuộc xem xét, tham mưu giải quyết và trả lời các doanh nghiệp, HTX trong thời gian tới.