Infographic

Dự án Luật Đất đai (sửa đổi): Những điểm mới đáng chú ý

TNĐT 15:28, 06/11/2022

Tại Kỳ họp thứ 4 Quốc hội khóa XV đang diễn ra, Chính phủ đã trình Quốc hội dự án Luật Đất đai (sửa đổi) với nhiều nội dung mới, nhằm tạo hành lang pháp lý đồng bộ, chặt chẽ, khả thi cho việc khai thác, sử dụng hợp lý, tiết kiệm, hiệu quả tài nguyên đất.

 

Từ khóa:

Kỳ họp thứ 4

Quốc hội khóa XV

Luật Đất đai (sửa đổi)Ý kiến bạn đọc