Hướng dẫn mới của Bộ Y tế về sử dụng khẩu trang nơi công cộng

17:30, 08/09/2022

Bộ Y tế vừa ban hành Hướng dẫn sử dụng khẩu trang nơi công cộng và chỉ rõ một số đối tượng, địa điểm bắt buộc phải đeo khẩu trang nơi công cộng để phòng, chống sự lây lan của dịch COVID-19 trong cộng đồng, thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch bệnh trong tình hình mới.

 

Nguồn: TTXVN