6 vùng phát triển theo quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021-2030

Theo nhandan.vn 17:44, 29/10/2022

 

Về tổ chức không gian phát triển vùng, Quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 tổ chức không gian phát triển theo 6 vùng, gồm: Vùng trung du và miền núi phía Bắc, vùng đồng bằng sông Hồng, vùng Bắc Trung Bộ và duyên hải miền Trung, vùng Tây Nguyên, vùng Đông Nam Bộ, vùng đồng bằng sông Cửu Long.