Gìn giữ bản sắc văn hóa dân tộc Mông

Ngọc Ánh 08:19, 16/06/2024

Đồng Hỷ là huyện miền núi nằm ở phía Đông Bắc tỉnh Thái Nguyên, có số dân trên 94.000 người, trong đó đồng bào dân tộc Mông có hơn 3.600 người (chiếm 3,82%). Người Mông sinh sống chủ yếu ở các xóm: Mỏ Ba, Lân Quan (xã Tân Long), Bản Tèn, Liên Phương, Tam Va, Vân Lăng, Khe Mong (xã Văn Lăng) và Lân Đăm, Trung Sơn (xã Quang Sơn). Thời gian qua, chính quyền địa phương đã dành nhiều nguồn lực đầu tư hạ tầng, thực hiện đầy đủ các chính sách đối với đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn, qua đó góp phần nâng cao đời sống, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc Mông...

Những tiết mục hát múa mang đậm bản sắc văn hóa truyền
thống của đồng bào dân tộc Mông trong ngày hội Xuân.
Những tiết mục hát múa mang đậm bản sắc văn hóa truyền thống của đồng bào dân tộc Mông trong ngày hội Xuân.
Năm 2023, Đội văn nghệ xóm Bản Tèn (xã Văn Lăng) và
Đội văn nghệ xóm Lân Quan (xã Tân Long) được Nhà
nước hỗ trợ bộ thiết bị âm thanh, đạo cụ văn nghệ.
Năm 2023, Đội văn nghệ xóm Bản Tèn (xã Văn Lăng) và Đội văn nghệ xóm Lân Quan (xã Tân Long) được Nhà nước hỗ trợ bộ thiết bị âm thanh, đạo cụ văn nghệ.
Từ năm 2012 đến năm 2023, huyện Đồng Hỷ đã 5 lần tổ
chức Ngày hội Văn hóa thể thao dân tộc Mông, thu hút
đông đảo du khách thập phương tham gia, góp phần gìn giữ, phát huy nét đẹp văn hóa của đồng bào.
Từ năm 2012 đến năm 2023, huyện Đồng Hỷ đã 5 lần tổ chức Ngày hội Văn hóa thể thao dân tộc Mông, thu hút đông đảo du khách thập phương tham gia, góp phần gìn giữ, phát huy nét đẹp văn hóa của đồng bào.
Ông Hoàng Văn
Mùi, dân tộc Mông,
ở xóm Khe Mong,
xã Văn Lăng, hiện
là người duy nhất
của huyện Đồng
Hỷ được Chủ tịch
nước phong tặng
danh hiệu Nghệ
nhân ưu tú do đã
có cống hiến trong
việc gìn giữ và
phát huy di sản
văn hóa phi vật thể
của dân tộc.
Ông Hoàng Văn Mùi, dân tộc Mông, ở xóm Khe Mong, xã Văn Lăng, hiện là người duy nhất của huyện Đồng Hỷ được Chủ tịch nước phong tặng danh hiệu Nghệ nhân ưu tú do đã có cống hiến trong việc gìn giữ và phát huy di sản văn hóa phi vật thể của dân tộc.
Các em học sinh dân tộc Mông ở xã Văn Lăng quảng bá nét đẹp văn hóa với du khách Hàn Quốc.
Các em học sinh dân tộc Mông ở xã Văn Lăng quảng bá nét đẹp văn hóa với du khách Hàn Quốc.