Đại Từ: 100% các xã, thị trấn hoàn thành khám sơ tuyển nghĩa vụ quân sự

Hải Hằng 09:23, 24/11/2022

Năm 2023, huyện Đại Từ được giao chỉ tiêu tuyển chọn 310 công dân lên đường nhập ngũ (trong đó, nghĩa vụ quân sự 270 công dân, nghĩa vụ công an 40 công dân).

Công dân làm thủ tục khám sơ tuyển nghĩa vụ quân sự.
Công dân làm thủ tục khám sơ tuyển nghĩa vụ quân sự.

Theo phương châm "Tuyển người nào chắc người đó", Hội đồng nghĩa vụ quân sự các xã, thị trấn trên địa bàn huyện đã thực hiện rà soát kỹ nguồn thanh niên trong độ tuổi nghĩa vụ quân sự để thực hiện khám sơ tuyển.

Toàn huyện Đại Từ đã phát lệnh triệu tập 1.325 công dân, trong đó 910 người đủ điều kiện khám tuyển. Đến nay, 100% các xã, thị trấn đã hoàn thành việc khám sơ tuyển nghĩa vụ quân sự.

Quá trình khám, các công dân đã được đo huyết áp, chiều cao, cân nặng và các bệnh lý khác theo quy định. Kết quả, 100% thanh niên đạt sức khỏe từ loại 3 trở lên.

Từ nay đến ngày 7-12, công dân đã qua khám sơ tuyển ở các xã, thị trấn sẽ tiếp tục được khám tuyển tại huyện để thực hiện tốt công tác tuyển quân năm 2023.