Quân khu 1: Kiểm tra công tác đảng, công tác chính trị tại nhiều đơn vị

Khương Quang (Quân khu 1) 11:12, 22/11/2022
 

Trong hai ngày 21 và 22-11, Đoàn công tác của Quân khu 1 do Thiếu tướng Nguyễn Đình Chiêu, Phó Chính uỷ Quân khu, làm Trưởng đoàn tiến hành kiểm tra công tác đảng, công tác chính trị (CTĐ, CTCT) tại Lữ đoàn Công binh 575 và các đơn vị trực thuộc Bộ Tham mưu Quân khu.

Đoàn tiến hành kiểm tra toàn diện các mặt CTĐ, CTCT như: Hệ thống kế hoạch, văn kiện, số sách, đăng ký thống kê tổng hợp, nền nếp, chế độ hoạt động CTĐ, CTCT; chất lượng sinh hoạt, xây dựng nghị quyết lãnh đạo và chấp hành nguyên tắc tập trung dân chủ; thực hành bài giảng của cán bộ chính trị, nhận thức của cán bộ, chiến sĩ các cơ quan, đơn vị; công tác giáo dục chính trị, thi đua, khen thưởng và phong trào Thi đua quyết thắng; bảo đảm đời sống văn hóa, tinh thần cho bộ đội; tình hình tư tưởng, kỷ luật, các mối hệ xã hội của quân nhân; kết quả thực hiện phong trào thi đua “Dân vận khéo”, xây dựng “Đơn vị dân vận tốt" và các hoạt động phối hợp, kết nghĩa…

Đoàn công tác đánh giá: Các đơn vị chấp hành nghiêm kế hoạch CTĐ, CTCT hàng tháng, quý, năm; tổ chức có hiệu quả các hoạt động CTĐ, CTCT trong thực hiện nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, diễn tập và nhiệm vụ thường xuyên, đột xuất.

Đặc biệt, các cơ quan, đơn vị đã vận dụng linh hoạt các hình thức tổ chức hoạt động CTĐ, CTCT theo yêu cầu nhiệm vụ được giao. Việc nắm, quản lý tư tưởng, kỷ luật bộ đội ngày càng được coi trọng…

Đồng chí Phó Chính uỷ Quân khu biểu dương những thành quả mà các đơn vị đã đạt được. Đồng thời đề nghị cấp ủy, chỉ huy các cấp thực hiện tốt một số nội dung: Tiếp tục quán triệt và tổ chức thực hiện nghiêm túc các nghị quyết, chỉ thị của trên, cụ thể hóa sát với tình hình của đơn vị. Chủ động tích cực thực hiện các biện pháp nắm, quản lý, giải quyết tình hình tư tưởng của bộ đội; xử lý kịp thời những vấn đề nảy sinh, không để cán bộ, chiến sĩ mắc tệ nạn xã hội, vi phạm pháp luật, kỷ luật; bảo đảm an toàn giao thông, nhất là trong giai đoạn cuối năm…