Cục Kỹ thuật, Quân chủng Hải quân và ban tuyên giáo 8 tỉnh, thành phố sơ kết công tác phối hợp tuyên truyền biển, đảo

Theo QĐND 14:31, 19/11/2022

Mới đây, tại tỉnh Cao Bằng, Cục Kỹ thuật, Quân chủng Hải quân phối hợp với ban tuyên giáo các tỉnh ủy, thành ủy: Cao Bằng, Bắc Kạn, Lạng Sơn, Thái Nguyên, Bắc Ninh, Phú Yên, Vĩnh Long, Cần Thơ tổ chức hội nghị sơ kết công tác phối hợp tuyên truyền biển, đảo, biên giới 2 năm (2021-2022).

 Các đại biểu tham dự hội nghị. 

Hội nghị đánh giá: Năm 2021-2022, mặc dù gặp nhiều khó khăn chi phối, song Cục Kỹ thuật, Quân chủng Hải quân và ban tuyên giáo các địa phương đã bám sát phương châm “Trách nhiệm, tích cực, chủ động, đổi mới, hiệu quả”; triển khai toàn diện các nội dung trong kế hoạch công tác phối hợp tuyên truyền biển, đảo, biên giới bằng nhiều cách làm mới, sáng tạo, linh hoạt, kết hợp chặt chẽ giữa các hình thức tuyên truyền với hoạt động thực tiễn.

Công tác phối hợp tuyên truyền biển, đảo, biên giới bảo đảm kịp thời, hiệu quả, đúng quan điểm, đường lối của Đảng, nhất là các hoạt động tuyên truyền miệng, tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, các cuộc thi, phong trào, cuộc vận động hướng về biển, đảo. Qua đó đã góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm, xây dựng niềm tin, tình cảm, sự quan tâm, giúp đỡ của các cấp, các ngành và các tầng lớp nhân dân; đóng góp cả về vật chất và tinh thần, tạo nên sức mạnh tổng hợp cho sự nghiệp đấu tranh bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo, biên giới thiêng liêng của Tổ quốc.

Đồng chí Triệu Đình Lê, Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Cao Bằng phát biểu tại hội nghị. 

Phát biểu tại hội nghị, Chuẩn Đô đốc Hoàng Hồng Hà, Phó tư lệnh Quân chủng Hải quân biểu dương và đánh giá cao kết quả phối hợp tuyên truyền biển, đảo, biên giới giữa Cục Kỹ thuật Quân chủng Hải quân với ban tuyên giáo 8 tỉnh, thành phố trong những năm qua. Kết quả đó đã góp phần xây dựng "thế trận lòng dân" trên biển, đảo và biên giới ngày càng vững chắc, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, xóa đói giảm nghèo ở các địa phương, tạo nguồn lực xây dựng Hải quân nhân dân Việt Nam cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại.

Đồng chí Phó tư lệnh Quân chủng Hải quân cũng mong muốn Cục Kỹ thuật Hải quân và ban tuyên giáo 8 tỉnh, thành phối hợp tuyên truyền biển, đảo, biên giới cần phát huy kết quả đã đạt được; không ngừng mở rộng đối tượng, phạm vi tuyên truyền; tiếp tục đưa công tác phối hợp tuyên truyền biển, đảo, biên giới đi vào chiều sâu, có sức lan tỏa, hiệu quả hơn, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Trung ương 8 khóa XII về Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Chuẩn Đô đốc Hoàng Hồng Hà, Phó tư lệnh Quân chủng Hải quân phát biểu tại hội nghị. 

Năm 2023, Cục Kỹ thuật Quân chủng Hải quân và ban tuyên giáo các tỉnh ủy, thành ủy xác định một số giải pháp nhiệm vụ trọng tâm. Đó là, tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy đối với công tác phối hợp tuyên truyền biển, đảo, biên giới; bám sát nhiệm vụ chính trị, lựa chọn nội dung tuyên truyền phù hợp; chủ động nắm bắt, dự báo tình hình, nhất là những diễn biến mới trên biển, đảo, biên giới để tuyên truyền đúng định hướng.

Các cơ quan, đơn vị tiếp tục nâng cao chất lượng thông tin, tuyên truyền về phát triển kinh tế - xã hội gắn với bảo vệ chủ quyền biển, đảo; đẩy mạnh phối hợp, hiệp đồng, triển khai đồng bộ, chặt chẽ các hoạt động tuyên truyền theo chương trình, kế hoạch đã ký kết. Trọng tâm là tuyên truyền về Công ước của Liên hợp quốc về Luật Biển năm 1982; kỷ niệm 50 năm chiến thắng đế quốc Mỹ phong tỏa sông, biển miền Bắc bằng thủy lôi, bom từ trường (6-1973 / 6-2023); thành tựu phát triển kinh tế - xã hội của các địa phương; kết quả bảo vệ chủ quyền biển, đảo của bộ đội Hải quân; các sự kiện quan trọng của Quân chủng Hải quân và các địa phương...

Cục Kỹ thuật, Quân chủng Hải quân và các địa phương ký kết chương trình phối hợp tuyên truyền biển đảo, biên giới năm 2023.

Cùng với đó, các đơn vị và địa phương thường xuyên trao đổi, bàn bạc, thống nhất; chủ động cung cấp thông tin; tăng cường các hoạt động giao lưu, kết nghĩa; biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích và kịp thời tháo gỡ các vấn đề khó khăn, vướng mắc nảy sinh, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác phối hợp tuyên truyền biển, đảo, biên giới, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam XHCN trong tình hình mới.

Tại hội nghị, các đại biểu đã tham luận nhiều ý kiến, đề xuất các nội dung, giải pháp nâng cao chất lượng công tác phối hợp tuyên truyền biển, đảo, biên giới trong thời gian tới. Trên cơ sở kết quả hội nghị, Cục Kỹ thuật Quân chủng Hải quân và ban tuyên giáo 8 địa phương tiếp tục phát huy ưu điểm, khắc phục hạn chế, nghiên cứu đổi mới nội dung, hình thức tuyên truyền biển, đảo, biên giới và tuyên truyền thu hút nguồn lực...

Dịp này, Cục Kỹ thuật Quân chủng Hải quân và ban tuyên giáo các tỉnh ủy, thành ủy đã ký kết kế hoạch phối hợp tuyên truyền năm 2023.

Thủ trưởng Bộ tư lệnh Quân chủng Hải quân đã trao bằng khen tặng 10 tập thể và 10 cá nhân có thành tích tốt trong công tác phối hợp tuyên truyền biển, đảo, biên giới 2 năm (2021-2022).

Thủ trưởng Bộ tư lệnh Quân chủng Hải quân trao bằng khen tặng các tập thể, cá nhân có thành tích tốt trong công tác phối hợp tuyên truyền biển, đảo, biên giới 2 năm (2021-2022).

* Trước đó, đại biểu các đoàn tham dự hội nghị đã đến dâng hương tại Đền thờ Bác Hồ, Khu di tích quốc gia đặc biệt Pác Bó, xã Trường Hà, huyện Hà Quảng, tỉnh Cao Bằng.