TP. Phổ Yên: Hoàn thành khám tuyển nghĩa vụ quân sự

Nguyễn Ngân (TP. Phổ Yên) 09:58, 30/11/2022

Để chuẩn bị cho công tác tuyển quân năm 2023, đến nay, Hội đồng nghĩa vụ quân sự TP. Phổ Yên đã hoàn thành công tác khám tuyển nghĩa vụ quân sự cho số thanh niên trong độ tuổi sẵn sàng nhập ngũ.

 

Đối với công tác sơ tuyển tại 18 xã, phường, Hội đồng đã phát lệnh khám đối với 1.333 công dân (100% có mặt). Qua sơ tuyển đã chọn ra 916 công dân (chiếm 68,7%) đủ điều kiện khám sức khỏe.

Trên cơ sở đó, Hội đồng nghĩa vụ quân sự thành phố đã phát lệnh khám tuyển đối với 916 thanh niên (trong đó có 833 chỉ tiêu quân sự và 83 chỉ tiêu công an, 100% có mặt).

Sau 2 tuần tích cực triển khai thực hiện, công tác khám tuyển đã được hoàn thành, chọn ra 495 thanh niên đủ điều kiện sức khỏe để nhập ngũ (trong đó có 436 chỉ tiêu quân sự và 59 chỉ tiêu công an). Đánh giá mức độ sức khỏe của công dân, có 60 thanh niên đạt sức khỏe loại I, 228 người đạt sức khỏe loại II, 207 người đạt sức khỏe loại III.

Năm 2023, TP. Phổ Yên được tỉnh giao chỉ tiêu tuyển chọn và gọi 310 thanh niên lên đường nhập ngũ, trong đó có 270 chỉ tiêu thực hiện nghĩa vụ quân sự và 40 chỉ tiêu thực hiện nghĩa vụ Công an nhân dân.


Từ khóa:

tuyển quân

nghĩa vụ quân sự