Nâng cao chất lượng giáo dục quốc phòng và an ninh trong tình hình mới

Hằng Nga 16:47, 16/12/2022

Chiều 16-12, tại Thái Nguyên, Trung tâm Giáo dục quốc phòng và an ninh (GDQP&AN) Đại học Thái Nguyên phối hợp với Trung tâm GDQP&AN Đại học Cần Thơ tổ chức Hội thảo với chủ đề "Nâng cao chất lượng GDQP& AN trong xu hướng phát triển hiện nay".

Các đại biểu tham luận tại Hội thảo.
Các đại biểu tham luận tại Hội thảo.

Tham dự Hội thảo có lãnh đạo Phòng Khoa học quân sự, Quân khu 1; các trung tâm GDQP&AN Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh, Đại học Cần Thơ, Đại học Đà Nẵng, Trường Đại học Tây Nguyên…

Tại Hội thảo, các đại biểu đã trao đổi, thảo luận các chủ đề: Đặc điểm lao động sư phạm của giảng viên GDQP&AN tại các trung tâm GDQP&AN thuộc cơ sở giáo dục đại học; đẩy mạnh công tác nghiên cứu, ứng dụng khoa học và công nghệ tại Trung tâm GDQP&AN; ứng dụng công nghệ thông tin trong giảng dạy nhằm nâng cao chất lượng GDQP&AN cho sinh viên trong giai đoạn mới…

Nội dung các tham luận tập trung đi sâu vào nhiều vấn đề, như: Nâng cao chất lượng GDQP&AN; chuyển đổi số trong dạy học môn GDQP&AN; biện pháp nâng cao chất lượng đội ngũ giảng viên GDQP&AN; nâng cao tính tích cực, chủ động của sinh viên, công tác giáo dục, quản lý và rèn luyện sinh viên...

Nhiều ý kiến tham luận cũng khẳng định, sự bùng nổ tri thức, xu hướng toàn cầu hóa và hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng yêu cầu công tác GDQP&AN phải đổi mới, sát với thực tiễn cuộc sống. Từ đó nhằm thực hiện thắng lợi đồng thời hai mục tiêu của Đảng, đó là xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa...