Quân khu 1 đẩy mạnh công tác dân tộc trong tình hình mới

Khương Doãn (Quân khu 1) 16:33, 21/12/2022

Thực hiện Kết luận số 1495-KL/QUTW ngày 3/11/2022 của Ban Thường vụ Quân uỷ Trung ương về tiếp tục thực hiện công tác dân tộc trong tình hình mới, Đảng uỷ Quân khu 1 đã triển khai kế hoạch thực hiện công tác dân tộc nhằm nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên, chiến sĩ và quần chúng về ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác dân tộc và vấn đề dân tộc trong tình hình hiện nay.

Trung tướng Dương Đình Thông động viên, tặng quà người có công. Ảnh TL
Trung tướng Dương Đình Thông động viên, tặng quà người có công. Ảnh TL

Trao đổi với Trung tướng Dương Đình Thông, Chính uỷ Quân khu, về chủ trương thực hiện chính sách dân tộc trong tình hình mới, chúng tôi được biết: Thường vụ Đảng uỷ Quân khu đã triển khai xây dựng kế hoạch và chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị tổ chức quán triệt nâng cao nhận thức, trách nhiệm trong thực hiện chiến lược công tác dân tộc giai đoạn 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2045 của Đảng uỷ Quân khu. Cụ thể hóa, xây dựng, triển khai kế hoạch thực hiện sát với đặc thù, nhiệm vụ từng cơ quan, đơn vị, địa phương.

Các đơn vị lực lượng vũ trang (LLVT) Quân khu đã thực hiện hiệu quả Đề án “Quân đội tham gia tuyên truyền, vận động đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi (DTTS&MN) tích cực đấu tranh làm thất bại âm mưu, thủ đoạn chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc của các thế lực thù địch trong tình hình mới”; “Hỗ trợ thông tin và tuyên truyền về dân tộc, tôn giáo” (giai đoạn 2023-2030); Quyết định số 1371/QĐ-TTg ngày 30/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Phát huy vai trò của lực lượng Quân đội tham gia công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, vận động nhân dân chấp hành pháp luật tại cơ sở, giai đoạn 2021-2027”.

Các đơn vị LLVT Quân khu cũng đã tuyên truyền, vận động nhân dân vùng đồng bào DTTS&MN, biên giới chấp hành đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước gắn với nhiệm vụ quốc phòng, an ninh.

Chủ động phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể, địa phương tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện có hiệu quả Quyết định số 1719/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS&MN giai đoạn 2021-2030; Thông tư số 04/2022/TT-BNNPTNT của Bộ Nông nghiệp và PTNT hướng dẫn thực hiện hỗ trợ phát triển sản xuất trong lĩnh vực nông nghiệp, thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025.

Là người thường xuyên bám sát cơ sở, phối hợp với các địa phương triển khai thực hiện công tác dân vận trên địa bàn Quân khu, Đại tá Đỗ Huy Khải, Trưởng Phòng Dân vận Quân khu, thông tin: Thời gian qua, cơ quan đã tham mưu cho Đảng uỷ Quân khu chỉ đạo các cơ quan, đơn vị LLVT phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền địa phương huy động các nguồn lực hỗ trợ và tham gia củng cố, xây dựng cơ sở chính trị địa phương vững mạnh. Thực hiện nhiều dự án, chương trình hỗ trợ phát triển kinh tế-xã hội giúp đỡ nhân dân vùng DTTS&MN xoá đói, giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới.

Nhiều chính sách, chương trình, dự án đã góp phần nâng chất lượng đời sống vật chất, tinh thần cho đồng bào vùng sâu, vùng xa, biên giới. Đặc biệt, các chương trình giúp nâng cao trình độ văn hóa cho đồng bào DTTS&MN nói chung, thanh niên nhập ngũ nói riêng luôn được các đơn vị LLVT Quân khu quan tâm bồi dưỡng, tạo nguồn kết nạp đảng viên mới; năm 2030 có 100% xóm, bản, tổ dân phố có chi bộ đảng hoạt động.

Quân khu chỉ đạo bộ chỉ huy quân sự các tỉnh phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng của địa phương trong bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh cho già làng, trưởng bản, trưởng dòng họ, người có uy tín; phát huy vai trò người có uy tín trong đồng bào DTTS&MN đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Tham mưu cho cấp uỷ, chính quyền địa phương xây dựng lực lượng Dân quân tự vệ, dự bị động viên vững mạnh, góp phần xây dựng “thế trận lòng dân” vững chắc.

Cùng với đó, Quân khu chỉ đạo củng cố, nâng cao hiệu quả thực hiện Chương trình 12, Quân - dân y kết hợp; từng bước nâng cấp hệ thống trạm xá quân - dân y đáp ứng nhu cầu khám, chữa bệnh ban đầu cho nhân dân trên địa bàn đóng quân.

Tập trung đào tạo, bồi dưỡng nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ của các đơn vị tại vùng đồng bào DTTS&MN đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ quốc phòng, an ninh và tham gia các chương trình phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương. Đặc biệt khuyến khích, tạo điều kiện cho cán bộ là người DTTS&MN học tập, rèn luyện nâng cao trình độ mọi mặt để tạo nguồn bổ nhiệm cán bộ chỉ huy, quản lý.

Báo Quân khu và báo, đài các địa phương mở các chuyên trang, chuyên mục, tăng cường tuyên truyền quan điểm, đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về dân tộc và công tác dân tộc; lịch sử truyền thống, bản sắc văn hóa các dân tộc, âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch lợi dụng vấn đề dân tộc, tôn giáo, dân chủ, nhân quyền chống phá Đảng, Nhà nước, Quân đội…