Đảng ủy Quân sự huyện Võ Nhai: Lãnh đạo xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện

Quỳnh Mai 15:36, 21/12/2022

Năm 2022, quán triệt sâu sắc các chỉ thị, nghị quyết của Đảng bộ Quân sự tỉnh, của Huyện uỷ, Đảng ủy Quân sự huyện Võ Nhai đã lãnh đạo lực lượng vũ trang huyện hoàn thành tốt nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương.

Đồng chí Bí thư Huyện uỷ Võ Nhai làm việc với Đảng uỷ Ban Chỉ huy Quân sự huyện.
Đồng chí Bí thư Huyện uỷ Võ Nhai làm việc với Đảng uỷ Ban Chỉ huy Quân sự huyện.

Năm 2023, Đảng ủy Quân sự huyện tiếp tục tập trung lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị và xây dựng LLVT huyện vững mạnh toàn diện; xây dựng Đảng bộ vững mạnh về chính trị, tư tưởng và đạo đức, tổ chức và cán bộ; đẩy mạnh “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

Các nhiệm vụ, chỉ tiêu chủ yếu được đề ra là: Tuyển chọn và giao nhận quân đạt 100% chỉ tiêu, bảo đảm chất lượng; hoàn thành kế hoạch giáo dục quốc phòng - an ninh và bồi dưỡng kiến thức quốc phòng - an ninh; không có cán bộ, đảng viên vi phạm bị xử lý kỷ luật; 100% chi bộ trực thuộc và Đảng bộ hoàn thành tốt và xuất sắc nhiệm vụ...