Thực hiện tốt chức năng tham mưu chiến lược về quân sự, quốc phòng, không để bị động, bất ngờ

Theo NDĐT 14:35, 20/12/2022

Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, các đơn vị trong toàn quân cần chủ động, nhạy bén, nâng cao năng lực nghiên cứu, dự báo, thực hiện tốt chức năng tham mưu chiến lược với Đảng và Nhà nước về quân sự, quốc phòng; có đối sách xử lý phù hợp, hiệu quả các tình huống, không để bị động, bất ngờ. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh tại Hội nghị Quân chính toàn quân năm 2022, do Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng tổ chức ngày 20-12 tại Hà Nội.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cùng các lãnh đạo Bộ Quốc phòng chủ trì Hội nghị. (Ảnh: Trọng Đức/TTXVN)

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Bí thư Quân ủy Trung ương dự và chỉ đạo Hội nghị. Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Quốc phòng chủ trì Hội nghị.

Dự Hội nghị có đồng chí Lê Minh Hưng, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh Văn phòng Trung ương; lãnh đạo các ban, bộ, ngành, cơ quan Trung ương; các đồng chí Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, lãnh đạo Bộ Quốc phòng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, lãnh đạo Bộ Tổng Tham mưu, Tổng cục Chính trị; các cơ quan, đơn vị trực thuộc Bộ Quốc phòng.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Tổng Bí thư nêu rõ, ngay từ đầu năm 2022, Quân ủy Trung ương, lãnh đạo Bộ Quốc phòng đã xác định rõ phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu, tập trung khắc phục những khâu yếu, việc khó và thực hiện có hiệu quả ba đột phá để định hướng cho toàn quân thực hiện nhiệm vụ củng cố quốc phòng, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Quân ủy Trung ương, lãnh đạo Bộ Quốc phòng và toàn quân đã thực hiện tốt chức năng tham mưu chiến lược với Đảng và Nhà nước về quân sự, quốc phòng; làm tốt công tác dự báo, nắm chắc tình hình, từ đó đề xuất nhiều chủ trương, giải pháp phù hợp trong việc hoạch định các chính sách, đối sách xử lý kịp thời, hiệu quả các tình huống, nhất là các tình huống diễn ra trong thời điểm nhạy cảm, phức tạp, không để bị động, bất ngờ.

Đây là điều rất căn bản để giữ được “trong ấm, ngoài êm” trong bối cảnh cạnh tranh chiến lược diễn ra gay gắt như hiện nay, không phải quốc gia nào cũng làm được. Chất lượng tổng hợp, sức mạnh, trình độ, khả năng sẵn sàng chiến đấu của quân đội được nâng cao, đáp ứng ngày càng tốt hơn yêu cầu, nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Tổng Bí thư yêu cầu với tinh thần trách nhiệm cao, không né tránh khuyết điểm, nói thẳng, nói thật, Hội nghị tập trung thảo luận, xác định rõ trách nhiệm, tìm đúng nguyên nhân và đề xuất các giải pháp hữu hiệu để kịp thời khắc phục và tổ chức quán triệt thật sâu sắc trong thời gian tới.

Hội nhập quốc tế và đối ngoại quốc phòng được đẩy mạnh, thiết thực, hiệu quả, tiếp tục là điểm sáng, là một trong những trụ cột của đối ngoại Đảng, ngoại giao Nhà nước và đối ngoại nhân dân, góp phần bảo vệ Tổ quốc “từ sớm, từ xa”.

Toàn quân luôn coi trọng công tác xây dựng quân đội vững mạnh về chính trị gắn với xây dựng Đảng bộ quân đội trong sạch, vững mạnh toàn diện về chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức và cán bộ; giữ vững và tăng cường sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Đảng đối với quân đội nhân dân Việt Nam.

Về những hạn chế, khuyết điểm, trong đó có những hạn chế, khuyết điểm chậm được khắc phục, Tổng Bí thư chỉ rõ, việc xử lý một số thông tin xấu, độc trên không gian mạng chưa kịp thời, hiệu quả. Phương pháp nắm, quản lý, giải quyết tư tưởng bộ đội, tính chiến đấu, tự phê bình và phê bình của một số cán bộ, đảng viên còn yếu.

Đặc biệt là trong quân đội còn một bộ phận cán bộ thiếu gương mẫu, nói chưa đi đôi với làm, ý thức kỷ luật kém, vi phạm kỷ luật, pháp luật; còn có vụ việc nghiêm trọng, đặc biệt nghiêm trọng xảy ra nhưng chậm được phát hiện, xử lý, làm ảnh hưởng đến truyền thống, uy tín, danh dự của quân đội. Đó là điều khiến chúng ta rất đau xót, trăn trở, suy nghĩ.

Tổng Bí thư yêu cầu với tinh thần trách nhiệm cao, không né tránh khuyết điểm, nói thẳng, nói thật, Hội nghị tập trung thảo luận, xác định rõ trách nhiệm, tìm đúng nguyên nhân và đề xuất các giải pháp hữu hiệu để kịp thời khắc phục và tổ chức quán triệt thật sâu sắc trong thời gian tới.

Về phương hướng, nhiệm vụ, Tổng Bí thư nhấn mạnh Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, các đơn vị trong toàn quân cần chủ động, nhạy bén, nâng cao năng lực nghiên cứu, dự báo, thực hiện tốt chức năng tham mưu chiến lược với Đảng và Nhà nước về quân sự, quốc phòng; có đối sách xử lý phù hợp, hiệu quả các tình huống, không để bị động, bất ngờ.

"Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, các đơn vị trong toàn quân cần chủ động, nhạy bén, nâng cao năng lực nghiên cứu, dự báo, thực hiện tốt chức năng tham mưu chiến lược với Đảng và Nhà nước về quân sự, quốc phòng; có đối sách xử lý phù hợp, hiệu quả các tình huống, không để bị động, bất ngờ."

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Toàn quân cần nhận thức và quán triệt sâu sắc hơn nữa việc thực hiện đường lối quốc phòng toàn dân, chiến tranh nhân dân, bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới; nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về quốc phòng ở tất cả các cấp; đề xuất cơ chế thích hợp để phát huy đầy đủ vai trò, trách nhiệm của hệ thống chính trị, tích cực tham gia xây dựng, củng cố nền quốc phòng toàn dân vững mạnh, phòng thủ quân khu, khu vực phòng thủ các cấp vững chắc.

Các đơn vị trong toàn quân phải nâng cao chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu trong mọi hình huống; duy trì nghiêm chế độ sẵn sàng chiến đấu, quản lý, bảo vệ vững chắc vùng trời, vùng biển, biên giới, nội địa, không gian mạng; đồng thời triển khai thực hiện nghiêm túc, chặt chẽ và có hiệu quả rõ rệt Nghị quyết số 05-NQ/TW của Bộ Chính trị về tổ chức quân đội nhân dân Việt Nam giai đoạn 2021-2030. Đây là vấn đề rất lớn, rất hệ trọng, liên quan đến công tác tư tưởng, công tác chính sách.

Quá trình thực hiện phải chặt chẽ, kiên quyết, kiên trì, có lộ trình, bước đi thích hợp, không chủ quan, nóng vội; phát huy tốt vai trò, trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị, kết hợp chặt chẽ công tác tư tưởng với công tác chính sách. Các cấp ủy, đơn vị kịp thời phát hiện, giải quyết các vấn đề phát sinh, không làm ảnh hưởng đến các mặt công tác khác.

Công tác hậu cần, kỹ thuật và các mặt công tác khác phải đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, bảo đảm đầy đủ, kịp thời; việc ứng dụng thành tựu cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư, phát triển công nghiệp quốc phòng hiện đại, lưỡng dụng phải gắn kết chặt chẽ và trở thành mũi nhọn của công nghiệp quốc gia.

Toàn quân cần chủ động, tích cực, triển khai đồng bộ, toàn diện, hiệu quả công tác hội nhập quốc tế và đối ngoại quốc phòng, bảo đảm cao nhất lợi ích quốc gia - dân tộc.

Các tổ chức đảng trong toàn quân tiếp tục chăm lo xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh cả về chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức và cán bộ; tiếp tục đổi mới mạnh phương thức lãnh đạo, thực hiện nghiêm các nguyên tắc tổ chức và hoạt động của Đảng, giữ vững và tăng cường sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Đảng đối với quân đội...

Các đại biểu dự Hội nghị. Ảnh: TTXVN

Theo báo cáo và các tham luận tại Hội nghị, năm 2022, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng đã lãnh đạo, chỉ đạo toàn quân đoàn kết, thống nhất, hoàn thành toàn diện các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra.

Nổi bật là quân đội thường xuyên nắm chắc, dự báo đúng tình hình, kịp thời tham mưu với Đảng, Nhà nước xử lý linh hoạt, hiệu quả các tình huống, không để bị động, bất ngờ, nhất là chủ trương, đối sách bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, biên giới, biển đảo.

Các đơn vị trong toàn quân phối hợp chặt chẽ với các cấp, các ngành các địa phương đẩy mạnh xây dựng nền quốc phòng toàn dân, phòng thủ quân khu và khu vực phòng thủ các cấp; gắn thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, bảo vệ biên giới, biển đảo với thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội.

Toàn quân duy trì thực hiện nghiêm nền nếp, chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, quản lý chặt chẽ vùng trời, vùng biển, biên giới, nội địa và không gian mạng.

Các cấp chủ động rà soát, bổ sung, hoàn thiện hệ thống văn kiện tác chiến; chỉ đạo ứng dụng thành tựu khoa học quân sự, công nghiệp quốc phòng, tổ chức thành công các cuộc diễn tập nâng cao sức mạnh, trình độ, khả năng sẵn sàng chiến đấu của toàn quân, đáp ứng yêu cầu bảo vệ Tổ quốc trong mọi tình huống.

Năm 2022, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng đã lãnh đạo, chỉ đạo toàn quân đoàn kết, thống nhất, hoàn thành toàn diện các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra.

Nhiều ý kiến nêu rõ, các cấp ủy, đơn vị đã triển khai đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp xây dựng Đảng bộ quân đội vững mạnh về chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức và cán bộ; thực hiện nghiêm xây dựng, chỉnh đốn Đảng, đề cao trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, phát huy phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ, kiên quyết chống chủ nghĩa cá nhân.

Công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, thông tin, tuyên truyền được chú trọng, góp phần tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch.

Công tác Đảng, công tác chính trị được triển khai đồng bộ trong các nhiệm vụ; làm tốt công tác bảo vệ chính trị nội bộ, bảo đảm an ninh, an toàn trong toàn quân. Công tác hậu cần, kỹ thuật, công nghiệp quốc phòng đạt nhiều kết quả tích cực.

Chủ trương hội nhập quốc tế và đối ngoại quốc phòng được triển khai tích cực, chủ động, linh hoạt ở nhiều cấp, với nội dung phong phú, thiết thực, hiệu quả, tiếp tục là điểm sáng góp phần nâng cao vị thế, uy tín quốc tế của đất nước và quân đội.

Hội nghị tập trung phân tích nguyên nhân, đề ra các giải pháp khắc phục hạn chế, khuyết điểm trong năm 2022; thống nhất phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2023.