Tạo động lực từ phong trào “Thi đua quyết thắng”

Hồng Tâm - Mạnh Cường 08:44, 26/07/2023

Xác định phong trào “Thi đua quyết thắng” là nhiệm vụ chính trị trọng tâm, Đảng ủy, chỉ huy Lữ đoàn pháo binh 382 (Quân khu 1) đã có nhiều cách làm sáng tạo, phù hợp với điều kiện thực tế. Từ đó tạo động lực cổ vũ, động viên cán bộ, chiến sĩ hăng say huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu cao, nỗ lực hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ.

Tiểu đoàn 3, Lữ đoàn pháo binh 382, thực hiện hành quân dã ngoại kết hợp dân vận tại TP. Sông Công.
Tiểu đoàn 3, Lữ đoàn pháo binh 382, thực hiện hành quân dã ngoại kết hợp dân vận tại TP. Sông Công.

Quán triệt tinh thần chỉ đạo “Tăng cường đoàn kết, đề cao mẫu mực, giữ vững kỷ cương, không ngừng sáng tạo, thi đua quyết thắng”, cơ quan chính trị các cấp của Lữ đoàn pháo binh 382 đã kịp thời tham mưu, chỉ đạo, hướng dẫn cơ quan, đơn vị trực thuộc cụ thể hóa nội dung, chỉ tiêu phong trào thi đua gắn với đặc điểm, nhiệm vụ được giao.

Đại tá Đỗ Khắc Long, Chính ủy Lữ đoàn pháo binh 382, nhấn mạnh: Đơn vị quan tâm làm tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho đội ngũ cán bộ, chiến sĩ, đặc biệt là chiến sĩ mới. Trọng tâm là thực hiện hiệu quả chủ trương “3 đề cao, 5 chống”, gồm đề cao trách nhiệm nêu gương; tính kỷ cương, kỷ luật; tình thương yêu đồng chí, đồng đội và chống dân chủ hình thức; chủ quan phiến diện; bệnh thành tích, giấu giếm khuyết điểm; quan liêu, mệnh lệnh hành chính hóa; nói không đi đôi với làm.

Một trong những điểm nhấn của phong trào “Thi đua quyết thắng” tại Lữ đoàn pháo binh 382 là thực hiện tốt 2 khâu đột phá theo tinh thần Nghị quyết Đại hội Đảng bộ lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020-2025. Đó là đột phá về xây dựng chính quy, quản lý kỷ luật, bảo đảm an toàn.

Đơn vị thường xuyên quán triệt, tổ chức thực hiện nghiêm túc các chỉ thị, quy định, hướng dẫn của các cấp; thực hiện tốt quản lý, xây dựng nền nếp chính quy, duy trì kỷ luật đúng điều lệnh quản lý bộ đội.

100% cán bộ, chiến sĩ chấp hành nghiêm kỷ luật, không có vi phạm phải xử lý, đơn vị an toàn tuyệt đối. Đồng thời luôn đề cao trách nhiệm nêu gương “nói đi đôi với làm”, cấp trên làm gương cho cấp dưới, cán bộ làm gương cho chiến sĩ noi theo.

Đơn vị cũng quan tâm xây dựng các nhân tố điển hình tiên tiến, mô hình điểm thi đua để rút kinh nghiệm nhân rộng. Trong năm vừa qua, Lữ đoàn pháo binh 382 lựa chọn Phòng Chính trị và Tiểu đoàn 2 làm điểm về xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện “mẫu mực, tiêu biểu”; Phòng Tham mưu tổ chức huấn luyện giỏi, sẵn sàng chiến đấu cao; Phòng Hậu cần tổ chức, bảo đảm công tác hậu cần; Tiểu đoàn 1 làm điểm về xây dựng chính quy, rèn luyện kỷ luật và bảo đảm an toàn.

Cùng với đó, các cơ quan, đơn vị trực thuộc triển khai nhân rộng các mô hình hiệu quả như: “Đôi bạn cùng tiến”, “Khẩu, tiểu đội mẫu mực”; mô hình “Di tích lịch sử quốc gia thu nhỏ” với 9 di tích lịch sử quốc gia trọng điểm, “Con đường tuyên truyền” với 96 bức tranh cổ động hai bên đường vào Lữ đoàn phát huy tác dụng giáo dục trực quan sinh động, hiệu quả cho cán bộ, chiến sĩ.

Đặc biệt, mô hình “Xây dựng doanh trại chính quy sáng, xanh, sạch, đẹp” ở các cơ quan, đơn vị trong Lữ đoàn được triển khai rộng khắp. Thượng úy Nguyễn Thanh Nam, Phó Đại đội trưởng Đại đội 5, Tiểu đoàn 2, Lữ đoàn pháo binh 382, chia sẻ: Thông qua các phong trào thi đua, chúng tôi có thêm động lực phấn đấu trong huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu và thực hiện các nhiệm vụ. Cũng là cách để cán bộ, chiến sĩ đoàn kết, gắn bó với đơn vị hơn.

Từ các phong trào thi đua, Lữ đoàn pháo binh 382 không chỉ thực hiện tốt nhiệm vụ huấn luyện sẵn sàng chiến đấu, xây dựng các tổ chức vững mạnh mà còn đạt được nhiều thành tích trong công tác hậu cần, thực hiện cuộc vận động “Quản lý, khai thác vũ khí, thiết bị kỹ thuật tốt, bền, an toàn, tiết kiệm và an toàn giao thông”; tạo dấu ấn trong công tác dân vận khéo thông qua tổ chức các hoạt động hành quân dã ngoại kết hợp dân vận, giúp đỡ các địa phương và nhân dân trên địa bàn phát triển kinh tế - xã hội.

Mới đây, Lữ đoàn pháo binh 382 vinh dự được lựa chọn để đề nghị tặng Cờ thi đua của Chính phủ với thành tích xuất sắc, là đơn vị vững mạnh toàn diện “mẫu mực, tiêu biểu”.