Công ty TNHH Môi trường Sông Công bị xử phạt 260 triệu đồng

Dương Hưng 15:47, 10/07/2024

UBND tỉnh Thái Nguyên vừa ra Quyết định xử phạt Công ty TNHH Môi trường Sông Công (địa chỉ tại xóm Tân Mỹ 2, xã Tân Quang, TP. Sông Công) số tiền 260 triệu đồng, vì đã có hành vi thải bụi, khí thải vượt quy chuẩn kỹ thuật về chất thải từ 2 lần đến dưới 3 lần, trong trường hợp lưu lượng khí thải từ 25.000m³/giờ đến dưới 30.000m³/giờ. Đồng thời tạm đình chỉ hoạt động của nguồn phát sinh chất thải gây ô nhiễm môi trường (lò sấy bùn) trong thời hạn 3 tháng; yêu cầu báo cáo kết quả khắc phục hậu quả vi phạm trong thời hạn 3 tháng.

Công nhân Công ty TNHH Môi trường Sông Công xử lý chất thải.
Công nhân Công ty TNHH Môi trường Sông Công xử lý chất thải.

Theo đó, trong các ngày 15-5 và 28-5, Sở Tài nguyên và Môi trường Thái Nguyên đã phối hợp với UBND TP. Sông Công; UBND xã Bá Xuyên lấy mẫu khí thải của 2 lò đốt chất thải công nghiệp và lò sấy bùn để đánh giá hiệu quả xử lý. Kết quả phân tích cho thấy, trong khí thải sau xử lý của lò sấy bùn có thông số bụi tổng (454mg/Nm³) vượt Quy chuẩn quốc gia về khí thải công nghiệp đối với các chất vô cơ, vi phạm Luật Bảo vệ môi trường.