Sở Giao thông Vận tải: Tiếp nhận, giải quyết trên 46 nghìn hồ sơ thủ tục hành chính

Hằng Nga 16:15, 08/07/2024

Thời gian qua, công tác đào tạo, sát hạch, quản lý phương tiện và người lái luôn được Sở Giao thông Vận tải Thái Nguyên đặc biệt quan tâm. 6 tháng đầu năm 2024, Sở đã cấp 651 giấy phép lái xe (GPLX) tập lái; cấp, đổi 86 giấy chứng nhận giáo viên dạy thực hành lái xe; cấp 3 giấy chứng nhận đăng ký phương tiện thủy nội địa và 2 giấy phép đào tạo lái xe ô tô.

Người dân làm thủ tục cấp đổi giấy phép lái xe tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh.
Người dân làm thủ tục cấp đổi giấy phép lái xe tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh.

Thông qua các kỳ thi sát hạch, 6 tháng đầu năm, Sở Giao thông Vận tải cấp mới tổng 7.947 GPLX, trong đó 2.268 GPLX ô tô; 5.679 GPLX mô tô. Tiếp nhận và giải quyết 46.442 hồ sơ thủ tục hành chính (TTHC), trong đó có 1.236 hồ sơ TTHC dịch vụ công trực tuyến toàn trình, trả kết quả qua Bưu điện tỉnh 8.278 hồ sơ TTHC. 100% hồ sơ TTHC được thực hiện chính xác, kịp thời và đúng thời hạn.

Trong công tác quản lý phương tiện và người lái, qua trích xuất dữ liệu từ thiết bị giám sát hành trình, Sở Giao thông Vận tải đã ban hành văn bản cảnh báo chấn chỉnh phương tiện vi phạm tốc độ, thời gian lái xe liên tục, phương tiên không truyền dữ liệu thiết bị giám sát hành trình; ra quyết định thu hồi phù hiệu với 144 lượt phương tiện của 128 lượt đơn vị kinh doanh vận tải; ban hành quyết định thu giấy phép kinh doanh vận tải của 6 đơn vị.