Tiếp tục phát động, tổ chức tốt các phong trào thi đua yêu nước (*)

TNĐT 00:07, 11/06/2023

Tại Hội nghị tổng kết đợt thi đua đặc biệt kỷ niệm 75 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1948 - 11/6/2023), sơ kết 2 năm thực hiện phong trào thi đua “Thái Nguyên đẩy mạnh chương trình chuyển đổi số” giai đoạn 2021-2025 và tôn vinh “Công dân Thái Nguyên tiêu biểu” diễn ra tối 10-6, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà đã có bài phát biểu chỉ đạo. Báo Thái Nguyên điện tử lược đăng bài phát biểu của đồng chí Phó Thủ tướng.

Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà phát biểu tại buổi lễ.
Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà phát biểu tại Hội nghị.

…Hôm nay, tại Thái Nguyên, Thủ đô cách mạng gió ngàn, tôi rất vui mừng đến dự Hội nghị tổng kết đợt thi đua đặc biệt kỷ niệm 75 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1948 - 11/6/2023); trao tặng Huân chương Lao động hạng Ba cho Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân tỉnh Thái Nguyên đã có thành tích xuất sắc trong công tác phòng, chống dịch COVID-19; sơ kết 2 năm thực hiện phong trào thi đua “Thái Nguyên đẩy mạnh Chương trình chuyển đổi số” giai đoạn 2021-2025 và tôn vinh “Công dân Thái Nguyên tiêu biểu”.

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, tôi xin gửi tới Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân các dân tộc tỉnh Thái Nguyên cùng toàn thể các đồng chí, quý vị đại biểu những tình cảm thân thiết, lời thăm hỏi ân cần và lời chúc mừng tốt đẹp nhất.

Thưa các đồng chí!

Sau chiến thắng Việt Bắc (Thu Đông 1947), trước yêu cầu đẩy mạnh cuộc kháng chiến toàn dân, toàn diện, ngày 11/6/1948, tại xóm Nà Lọm, xã Phú Đình - Trung tâm của vùng căn cứ địa cách mạng An toàn khu Định Hóa, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc nhằm động viên quân và dân ta thi đua “Diệt giặc đói, diệt giặc dốt, diệt giặc ngoại xâm”.

Lời kêu gọi đã hiệu triệu hàng triệu con tim, khối óc người dân Việt Nam không kể già, trẻ, gái, trai, không phân biệt dân tộc, tôn giáo, giàu, nghèo, cùng đoàn kết với ý chí tự lực, tự cường, tạo nên sức mạnh vô song đưa cách mạng Việt Nam đến bến bờ thắng lợi, thực hiện được mục tiêu cao cả là giành độc lập dân tộc cho Tổ quốc, tự do, ấm no và hạnh phúc cho Nhân dân.

Từ đó, tư tưởng thi đua yêu nước của Người luôn được Ðảng, Nhân dân ta vận dụng sáng tạo, phù hợp với từng giai đoạn cách mạng, luôn là động lực quan trọng, huy động sức mạnh tổng hợp của toàn dân tộc, nhất là trước những cơ hội lịch sử, những thời điểm cam go, thử thách gian nan.

Lịch sử cách mạng Việt Nam luôn in đậm dấu ấn các phong trào thi đua trên nhiều mặt trận, từ tiền tuyến đến hậu phương, từ thành thị đến nông thôn, từ miền xuôi lên miền ngược; trên khắp các lĩnh vực; ở mọi tầng lớp Nhân dân, các cấp, các ngành. Tiền tuyến thi đua chiến đấu lập công, hậu phương thi đua tăng gia sản xuất giỏi.

Các phong trào “Bình dân học vụ”, “Hai tốt” trong giáo dục; “Cờ Ba nhất” trong quân đội; “Gió Đại Phong” trong nông nghiệp; “Sóng Duyên Hải” trong công nghiệp; “Ba sẵn sàng” và “Năm xung phong” trong thanh niên; "Ba đảm đang" của phụ nữ, hay "Mỗi người làm việc bằng hai, vì miền Nam ruột thịt"... thực sự trở thành động lực mạnh mẽ, hành động cách mạng thiết thực cho chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ năm 1954, Đại thắng mùa Xuân năm 1975.

Miền Nam hoàn toàn giải phóng, đất nước thống nhất, cả nước đi lên chủ nghĩa xã hội, các phong trào thi đua yêu nước được triển khai mạnh mẽ, toàn diện với tinh thần “Tất cả vì chủ nghĩa xã hội, vì hạnh phúc của Nhân dân”, “Tất cả vì công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa”, với tiêu chí, nội dung và khẩu hiệu hành động cho từng lĩnh vực nhằm phát huy sức mạnh tổng hợp của mọi công dân cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Trong công cuộc Đổi mới, với mục tiêu “Dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh”, nhiều phong trào thi đua đạt hiệu quả cao như “Xóa đói, giảm nghèo”, “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, “Tuổi trẻ sáng tạo”, “Lao động giỏi, lao động sáng tạo”… Và gần đây, cả nước “Chung sức xây dựng nông thôn mới”, “Doanh nghiệp Việt Nam hội nhập và phát triển”, “Chung tay vì người nghèo - không để ai bị bỏ lại phía sau”…

Đặc biệt, trong đại dịch COVID-19, toàn Đảng, toàn quân và toàn dân ta đã hưởng ứng lời kêu gọi của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, cùng thi đua, đoàn kết, đồng lòng, chung sức, quyết tâm ngăn chặn, đẩy lùi đại dịch, nhanh chóng phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội.

Kính thưa các đồng chí!

Tiếp nối truyền thống của “Thủ đô kháng chiến”, những năm qua, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân các dân tộc tỉnh Thái Nguyên luôn đoàn kết, sáng tạo, ra sức thi đua làm theo lời Bác: “Toàn thể đồng bào và cán bộ phải ra sức làm cho Thái Nguyên trở nên một trong những tỉnh giàu có, phồn thịnh nhất ở miền Bắc nước ta”.

Nhiều phong trào thi đua ý nghĩa, thiết thực, gắn với thực tiễn phát triển của địa phương đã nhận được sự hưởng ứng tham gia đông đảo, tích cực của đồng bào, cộng đồng doanh nghiệp, như: “Doanh nghiệp Thái Nguyên hội nhập và phát triển”, “Thái Nguyên chung sức xây dựng nông thôn mới”, “Xây dựng tổ chức cơ sở đảng trong sạch vững mạnh”, “Dân vận khéo” và nhiều phong trào khác.

Đặc biệt, với phong trào “Đẩy mạnh chương trình chuyển đổi số” đã đưa Thái Nguyên lên vị trí thứ 8 trong 63 tỉnh, thành phố trên cả nước trong xếp hạng về chuyển đổi số, tiên phong triển khai Đề án 06 của Chính phủ, đặc biệt là xây dựng cơ sở dữ liệu về đất đai. Các nền tảng xã hội số dùng chung như C-ThaiNguyen, ThaiNguyên ID, Sổ tay sức khỏe điện tử… từng bước mang lại hiệu quả thiết thực cho toàn xã hội.

Từ các phong trào thi đua đã xuất hiện nhiều điển hình tiên tiến, với những đề tài, sáng kiến, giải pháp hữu ích, làm lợi cho đất nước hàng nghìn tỷ đồng. Nhiều mô hình, giải pháp được nhân rộng, tác động lan tỏa trong tỉnh Thái Nguyên và từ Thái Nguyên ra cả nước.

Đặc biệt, chúng ta chúc mừng những thành tích xuất sắc của 10 gương mặt Công dân Thái Nguyên tiêu biểu và 75 điển hình tiên tiến, đại diện cho các công chức, viên chức, trí thức, công nhân, nông dân, doanh nhân, lực lượng vũ trang.

Tôi tin chắc còn có rất nhiều tấm gương bình dị mà cao quý đang thầm lặng, ngày đêm làm tốt công việc của mình, cống hiến cho quê hương, đất nước.

Kính thưa các đồng chí!

Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng đã đặt ra mục tiêu đến năm 2030, Việt Nam là nước đang phát triển, có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao; đến năm 2045 trở thành nước phát triển, thu nhập cao.

Để hiện thực hóa các mục tiêu trên, các phong trào thi đua cần được triển khai có hiệu quả, thực chất, khơi dậy mạnh mẽ tinh thần yêu nước, ý chí tự cường, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc.

Đặc biệt, chúng ta đang bước vào thời khắc của quá trình chuyển đổi mô hình phát triển sang kinh tế tri thức, kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn. Chúng ta sẽ biến những thách thức thành cơ hội cho đất nước và cho Thái Nguyên. Để không bỏ lỡ “chuyến tàu” cách mạng công nghiệp lần thứ tư, tôi mong muốn sẽ có thêm nhiều phong trào thi đua hướng vào xây dựng xã hội học tập, công dân số, phổ cập tri thức công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh…

Tỉnh Thái Nguyên cần tiếp tục phát động, tổ chức tốt các phong trào thi đua yêu nước một cách thiết thực, thường xuyên, toàn diện, gắn với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, trong đó cần tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ sau:

Một là, phát huy những kết quả đã đạt được sau nửa nhiệm kỳ, tập trung triển khai, ra sức thi đua thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX và Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng, bám sát đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ.

Hai là, thi đua đổi mới sáng tạo, nâng cao năng suất lao động, cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh; nâng cao năng lực cạnh tranh, thúc đẩy chuyển đổi số, xây dựng chính quyền số, kinh tế số, xã hội số, đô thị văn minh, mỗi người dân tham gia vào quá trình này; phấn đấu thực hiện mục tiêu đưa Thái Nguyên trở thành tỉnh tự cân đối ngân sách, xứng đáng với vai trò, vị thế, tiềm năng của tỉnh trung tâm vùng trung du và miền núi phía Bắc.

Ba là, chú trọng công tác xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh, nâng cao năng lực của đội ngũ cán bộ, đảng viên; khuyến khích, bảo vệ cán bộ dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung; làm tốt công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, phát hiện, thu hút nhân tài đáp ứng yêu cầu phát triển của tỉnh trong thời kỳ đổi mới.

Bốn là, quan tâm hơn nữa đến các lĩnh vực y tế, văn hóa, xã hội, phát triển giáo dục - đào tạo, nhất là nguồn nhân lực chất lượng cao, đẩy mạnh công tác bảo vệ, chăm sóc sức khỏe Nhân dân; thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội, chăm lo cho các gia đình chính sách, gia đình có công với cách mạng; đồng thời phát huy bản sắc văn hóa truyền thống tốt đẹp, xây dựng văn hóa, con người Thái Nguyên phát triển toàn diện.

Năm là, thông qua các phong trào thi đua để phát hiện, bồi dưỡng, tôn vinh và nhân rộng các điển hình tiên tiến theo tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Một tấm gương sống còn có giá trị hơn một trăm bài diễn văn tuyên truyền”. Chú trọng đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ để xây dựng đội ngũ cán bộ làm công tác thi đua, khen thưởng có phẩm chất đạo đức tốt, có năng lực thực tiễn, tinh thông nghiệp vụ, biết vận động quần chúng và tổ chức phong trào thi đua.

Tôi hết sức tin tưởng rằng phong trào thi đua yêu nước của tỉnh Thái Nguyên sẽ tiếp tục lan tỏa trong toàn xã hội, huy động sức mạnh tổng hợp, trí tuệ và tinh thần đổi mới sáng tạo trong thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, từng bước “giàu có, phồn thịnh” như Bác Hồ mong muốn.

Một lần nữa, tôi xin chúc mừng 10 Công dân Thái Nguyên tiêu biểu và 75 điển hình tiên tiến được tôn vinh hôm nay.

Chúc quý vị đại biểu, đồng chí, đồng bào sức khỏe, hạnh phúc và thành công!

Chúc phong trào thi đua của tỉnh Thái Nguyên tiếp tục phát triển và giành nhiều thắng lợi to lớn hơn nữa.

Xin trân trọng cảm ơn!

(*) Đầu đề do Tòa soạn đặt