Công khai đơn vị chậm quyết toán

Nguyễn San 08:54, 23/07/2023

Thời gian qua, thực tế cho thấy vẫn còn tình trạng các dự án đầu tư công thuộc ngân sách tỉnh Thái Nguyên quản lý đã hoàn thành nhưng để chậm quyết toán. Trước tình trạng trên, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu: Các chủ đầu tư, ban quản lý các dự án cấp tỉnh phải nghiêm túc chấp hành thời gian lập hồ sơ quyết toán dự án theo quy định. Những trường hợp vi phạm sẽ bị công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng.

Dự án Mở rộng, nâng quy mô Trường Phổ thông Dân tộc nội trú THCS Đồng Hỷ có giá trị 24,8 tỷ đồng do Công ty CP Tư vấn và Xây dựng Thủ đô thi công. Thời gian thực hiện Dự án theo hợp đồng là 425 ngày, hiện đã hoàn thành nhưng nhà thầu chậm hoàn thiện hồ sơ quyết toán tới 20 tháng.

Tương tự, gói thầu xây lắp Dự án Khu nuôi nhốt cách ly, kiểm dịch động vật của tỉnh có giá trị trên 14,1 tỷ đồng do Công ty TNHH Xây dựng và Thương mại Cường Tâm thi công, hoàn thành trong giai đoạn 2012-2021, đến nay cũng chưa hoàn thiện đầy đủ hồ sơ quyết toán theo quy định, để chậm tới 20 tháng.

Một trường hợp khác là Dự án Xây dựng khu tái định cư tập trung vùng thiên tai có nguy cơ sạt lở bờ sông và ngập úng xã Tân Phú, TX. Phổ Yên (nay là phường Tân Phú, TP. Phổ Yên), do Chi cục Phát triển nông thôn làm chủ đầu tư cũng để chậm thanh toán khoảng 5 tháng. Lý do được đưa ra là bởi vẫn còn một hộ dân trong vùng Dự án chưa nhận tiền đền bù và do địa phương chậm phê duyệt quyết toán kinh phí bồi thường giải phóng mặt bằng…

Theo thống kê của Sở Tài chính, hiện tại có 4 dự án với 9 nhà thầu và 8 dự án với 8 chủ đầu tư, ban quản lý dự án vi phạm thời gian lập hồ sơ, báo cáo quyết toán theo quy định.

Đáng chú ý, trong đó có những đơn vị để chậm quyết toán tới 73 tháng, các trường hợp còn lại để chậm từ 5 tháng đến trên 40 tháng...

Chính vì thế, để nâng cao hiệu quả sử dụng vốn đầu tư công và giúp đẩy nhanh tiến độ giải ngân các công trình, dự án, đồng thời giải quyết những khó khăn, vướng mắc trong công tác quyết toán dự án hoàn thành, tỉnh đã yêu cầu các chủ đầu tư, ban quản lý dự án thuộc tỉnh thực hiện ngay giải pháp khắc phục.

Đó là kiểm tra, rà soát các dự án, công trình đảm bảo đủ điều kiện để đưa vào khai thác sử dụng, lập hồ sơ thủ tục trình cơ quan chuyên môn thực hiện kiểm tra công tác nghiệm thu.

Trong quá trình thực hiện, nếu gặp khó khăn vướng mắc thì kịp thời báo cáo cấp có thẩm quyền để xử lý. Khắc phục và chấm dứt ngay tình trạng dự án chưa được các cơ quan chuyên môn chấp thuận kiểm tra công tác nghiệm thu đã bàn giao đưa vào sử dụng.

Tỉnh cũng yêu cầu các chủ đầu tư để chậm quyết toán phải khẩn trương bổ sung đầy đủ hồ sơ gửi Sở Tài chính để thực hiện thẩm tra quyết toán theo quy định.

Các ngành liên quan có trách nhiệm hướng dẫn, theo dõi, đôn đốc chủ đầu tư đẩy nhanh tiến độ quyết toán.

Chính quyền các địa phương cũng phải tập trung rà soát tiến độ thực hiện giải phóng mặt bằng các dự án, công trình theo quy hoạch được duyệt; phê duyệt quyết toán các hạng mục giải phóng mặt bằng theo thẩm quyền; tiếp nhận bàn giao, sử dụng và bảo trì tài sản sau đầu tư theo đúng các quy định.

Đặc biệt, các địa phương không được để xảy ra tình trạng công trình không quyết toán được do còn một phần diện tích chưa giải phóng mặt bằng, chưa thi công hoàn thành theo thiết kế...


Từ khóa:

Công khai

chậm quyết toán