Thông báo tìm giấy tờ xe ô tô

TNĐT 09:23, 11/06/2024

Tôi là: Nguyễn Văn Đại, Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển chăn nuôi miền núi (Địa chỉ: Xóm Long Vân, xã Bình Sơn TP. Sông Công, tỉnh Thái Nguyên) thông báo tìm giấy tờ xe ô tô cụ thể:

Đơn vị tôi có chiếc xe bán tải FORD; số máy: LAT498397; số khung: RRD4E03177; biển kiểm soát: 20B-2647; đăng ký ngày 04/01/2005.

Trong quá trình di chuyển sử dụng xe bị thất lạc giấy chứng nhận chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường xe cơ giới cải tạo năm 2017 của chiếc xe trên.

Ai biết số giấy tờ trên xin thông báo cho tôi: Nguyễn Văn Đại, Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển chăn nuôi miền núi. Địa chỉ: Xóm Long Vân, xã Bình Sơn TP. Sông Công, tỉnh Thái Nguyên.