Quy định việc phân công Thẩm phán giải quyết, xét xử vụ án thuộc thẩm quyền của Tòa án

Đ.H (th) 09:09, 06/01/2023

Từ ngày 1/2/2023, Thẩm phán đang trong thời gian bị kỷ luật, chờ xem xét kỷ luật hoặc thuộc trường hợp bị tạm dừng phân công giải quyết án theo quyết định của cấp có thẩm quyền không được tham gia giải quyết án.

Tòa án nhân dân tối cao đã ban hành Thông tư số 01/2022/TT-TANDTC quy định việc phân công Thẩm phán giải quyết, xét xử vụ án thuộc thẩm quyền của Tòa án.

Thông tư quy định, tại thời điểm phân công giải quyết án, Thẩm phán thuộc 1 trong 5 trường hợp sau sẽ không được phân công giải quyết án:

1. Thuộc trường hợp phải từ chối tiến hành tố tụng hoặc thay đổi theo quy định của pháp luật tố tụng đối với vụ việc đó.

2. Đang trong thời gian được cử đi biệt phái, công tác, đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn có thời hạn từ 1 tháng liên tục trở lên;

3. Đang trong thời gian nghỉ phép, nghỉ chế độ thai sản, nghỉ điều trị bệnh hoặc vì lý do sức khỏe khác mà không thể thực hiện nhiệm vụ;

4. Đang trong thời gian bị kỷ luật, chờ xem xét kỷ luật hoặc thuộc trường hợp bị tạm dừng phân công giải quyết án theo quyết định của cấp có thẩm quyền.

5. Trường hợp khác mà Thẩm phán không thể thực hiện được nhiệm vụ giải quyết, xét xử vụ việc.

Tiêu chí phân công giải quyết án

Bên cạnh đó, Thông tư cũng quy định việc phân công Thẩm phán giải quyết án phải căn cứ vào các tiêu chí: số lượng, tính chất phức tạp của vụ việc được phân công cho các Thẩm phán giải quyết trong một năm tại mỗi Tòa án là tương đương nhau; phù hợp với chuyên môn, kinh nghiệm xét xử, giải quyết loại vụ việc đó.

Đối với vụ việc có người tham gia tố tụng là người chưa thành niên thì phân công Thẩm phán là người đã được đào tạo, hoặc có kinh nghiệm giải quyết các vụ việc liên quan đến người chưa thành niên, hoặc có hiểu biết cần thiết về tâm lý học, khoa học giáo dục đối với người chưa thành niên.

Ngoài ra, việc phân công phải phù hợp với vị trí công tác, chức vụ Thẩm phán đang đảm nhiệm; Thẩm phán trong Tổ Thẩm phán chuyên trách; Thẩm phán trong Tòa chuyên trách thuộc lĩnh vực nào sẽ được ưu tiên phân công giải quyết vụ việc thuộc lĩnh vực đó.

Đối với Thẩm phán giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý tại TAND cấp cao, cấp tỉnh, cấp huyện được phân công giải quyết án theo chỉ tiêu do TAND tối cao quy định.

Thẩm phán nữ trong thời gian ba tháng trước khi nghỉ chế độ thai sản, và ba tháng sau khi hết thời gian nghỉ chế độ thai sản được phân công giải quyết án với chỉ tiêu tối đa bằng 50% so với Thẩm phán khác.

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 02 năm 2023./.