Cuốn sách “Người trẻ có sợ trách nhiệm?”: Khẳng định niềm tin vào thế hệ trẻ

Theo NDĐT 17:49, 07/11/2023

Cuốn sách tập hợp bài viết của nhiều tác giả cùng trao đổi, chia sẻ quan điểm, suy nghĩ, trăn trở, thể hiện niềm tin, sự khẳng định đối với vai trò của người trẻ trong công việc và cuộc sống hiện nay.

Cuốn sách “Người trẻ có sợ trách nhiệm?”.
Cuốn sách “Người trẻ có sợ trách nhiệm?”.

Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật vừa cho ra mắt cuốn sách “Người trẻ có sợ trách nhiệm?”, với ý tưởng bắt nguồn từ bài viết “Bệnh sợ trách nhiệm” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đăng trên Tạp chí Cộng sản năm 1973, khi Tổng Bí thư là một biên tập viên trẻ của Tạp chí.

Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn dành tình cảm, sự quan tâm đặc biệt cho thế hệ trẻ. Người căn dặn thanh niên “Không sợ khổ, không sợ khó”, xung phong hăng hái thực hiện khẩu hiệu: “Đâu cần thanh niên có, đâu khó có thanh niên”.

Thấm nhuần lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh, dưới sự lãnh đạo của Đảng, lớp lớp thế hệ trẻ Việt Nam luôn được đặt ở vị trí trung tâm trong chiến lược bồi dưỡng, phát huy nhân tố và nguồn lực con người. Việc chăm lo, giáo dục, đào tạo, bồi dưỡng và phát triển thế hệ trẻ được xác định vừa là mục tiêu, vừa là động lực bảo đảm cho sự ổn định, phát triển bền vững của đất nước và là nhiệm vụ của toàn Đảng, toàn dân và cả hệ thống chính trị.

Thực tiễn cách mạng Việt Nam đã chứng minh, thế hệ trẻ Việt Nam luôn xứng đáng với sự tin cậy của Đảng, Nhà nước và nhân dân, góp phần không nhỏ trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, phấn đấu đưa nước ta “sớm sánh vai với các cường quốc năm châu”. Theo suốt chiều dài lịch sử, nhiều tấm gương, điển hình tiên tiến trong chiến đấu, lao động, học tập và công tác là những người trẻ tuổi.

Trong giai đoạn hội nhập quốc tế và phát triển đất nước hiện nay, thế hệ trẻ vẫn khẳng định là lực lượng hăng hái trong thực hiện các chương trình, mục tiêu của sự nghiệp đổi mới; luôn chủ động sáng tạo, cống hiến, đem sức trẻ và trí tuệ của mình làm rạng danh nước nhà.

Song bên cạnh đó, ở nơi này nơi kia vẫn còn những người trẻ sống thờ ơ, vô tâm, ích kỷ, có tư duy, thái độ làm việc cầm chừng với quan điểm “làm nhiều sai nhiều, làm ít sai ít, không làm sẽ không sai”, đôi khi họ đặt quyền lợi của cá nhân lên trên hết, quên đi vai trò đối với cộng đồng, xã hội, gia đình và những người xung quanh.

Phải chăng họ sợ trách nhiệm? Và đây liệu có phải là một “căn bệnh” hay không? Để phần nào gợi mở việc giải đáp những câu hỏi trên, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật xuất bản cuốn sách “Người trẻ có sợ trách nhiệm?”.

Nội dung cuốn sách tập hợp bài viết của các tác giả là những người đã và đang công tác tại các ban, bộ, ngành trung ương và địa phương, hoạt động trong lĩnh vực báo chí, truyền thông, doanh nghiệp…

Các tác giả cùng trao đổi, chia sẻ quan điểm, suy nghĩ, trăn trở, thể hiện niềm tin, sự khẳng định đối với vai trò của người trẻ trong công việc và cuộc sống hiện nay; đưa ra những góc nhìn, đánh giá đúng đắn, khách quan về thế hệ trẻ và lý do tại sao cần trao cho họ những cơ hội, chính sách ưu tiên để phát triển.

Đặc biệt, ý nghĩa xuyên suốt cuốn sách mà tập thể tác giả muốn gửi gắm là sự động viên, khích lệ thế hệ trẻ cần nuôi dưỡng, giữ gìn “vốn quý” của tuổi trẻ, không ngừng phát triển và sáng tạo ra nhiều giá trị hơn nữa nhằm bảo đảm một tương lai thành công, góp phần hoàn thành sứ mệnh lịch sử của mình.

Trong đó, có một số bài viết tiêu biểu như: “Bệnh sợ trách nhiệm” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đăng trên Tạp chí Cộng sản năm 1973; “Vấn đề thanh niên trong tư tưởng Hồ Chí Minh” của GS, TS Tạ Ngọc Tấn, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Lý luận Trung ương; “Nâng cao hiệu quả công tác tư tưởng đối với thanh niên trong tình hình mới” của PGS, TS Lê Hải Bình, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương; “Trách nhiệm của đội ngũ công chức trẻ trong giai đoạn hiện nay” của PGS, TS Phạm Minh Tuấn, Phó Tổng Biên tập phụ trách Tạp chí Cộng sản…