Thái Nguyên lần đầu tiên tổ chức Giải thưởng báo chí Huỳnh Thúc Kháng

TNĐT 11:12, 26/04/2023

Giải thưởng được lấy theo tên trường dạy làm báo trong thời kỳ kháng chiến mang tên chí sĩ yêu nước, nhà báo lớn Huỳnh Thúc Kháng (Trường Dạy làm báo Huỳnh Thúc Kháng), tại ấp Bờ Rạ, Gốc Mít (nay là xã Tân Thái), huyện Đại Từ.

Phóng viên các cơ quan báo chí của tỉnh Thái Nguyên tác nghiệp tại hiện trường.
Phóng viên các cơ quan báo chí của tỉnh Thái Nguyên tác nghiệp tại hiện trường.

UBND tỉnh vừa ban hành Kế hoạch số 73/KH-UBND về việc tổ chức Giải thưởng báo chí Huỳnh Thúc Kháng tỉnh Thái Nguyên lần thứ I - năm 2024.

Giải thưởng được tổ chức nhằm xét chọn, trao giải cho những tác giả có tác phẩm báo chí đạt chất lượng cao; có hình thức thể hiện mới, sáng tạo. Từ đó hướng đến mục tiêu nâng cao chất lượng các loại hình báo chí (báo in, báo hình, báo nói, báo điện tử), tuyên truyền, đóng góp tích cực vào sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh, xây dựng hệ thống chính trị của tỉnh Thái Nguyên.

Việc tổ chức Giải thưởng cũng nhằm góp phần động viên, cổ vũ phong trào thi đua lao động sáng tạo của đội ngũ những người làm báo trên địa bàn tỉnh và những người làm báo trong cả nước có tác phẩm báo chí viết về Thái Nguyên; phát hiện, bồi dưỡng, tôn vinh những tác giả, tác phẩm báo chí đạt chất lượng cao, lựa chọn tác phẩm tham dự Giải báo chí Quốc gia hằng năm. Đồng thời, tạo điều kiện để các cá nhân, tập thể hoạt động trong lĩnh vực báo chí trao đổi kinh nghiệm chuyên môn, nghiệp vụ, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động thông tin, báo chí trên địa bàn tỉnh.

Đối tượng tham dự Giải thưởng gồm các tác giả hoặc nhóm tác giả là công dân Việt Nam, người nước ngoài có tác phẩm báo chí viết về tỉnh Thái Nguyên bằng tiếng Việt, được đăng tải, phát sóng trên các loại hình báo chí đã được Bộ Thông tin và Truyền thông cấp giấy phép hoạt động báo chí trong giai đoạn xét Giải thưởng...

Thể loại báo chí được xét trao Giải thưởng gồm 4 loại hình báo chí: Báo in, báo nói, báo hình, báo điện tử.

Các tác phẩm tham gia Giải thưởng phải được đăng tải trên báo chí từ ngày 01/01/2022 đến ngày 31/12/2023. Thời gian nhận tác phẩm trong vòng 30 ngày, kể từ ngày 01/01/2024. Địa điểm nhận tác phẩm: Văn phòng Hội Nhà báo tỉnh (địa chỉ số 10, đường Nha Trang, phường Trưng Vương, TP. Thái Nguyên).