Xây dựng lực lượng vũ trang “tinh, gọn, mạnh”

Khương Doãn (Quân khu 1) 15:58, 22/12/2022

Quân khu 1 nằm ở phía Đông Bắc của Tổ quốc, có vị trí chiến lược quan trọng cả về chính trị, kinh tế, quốc phòng, an ninh và đối ngoại. Việc xây dựng lực lượng vũ trang (LLVT) “tinh, gọn, mạnh” theo tinh thần Nghị quyết số 05-NQ/TW ngày 17/1/2022 của Bộ Chính trị (khóa XIII) và Nghị quyết số 230-NQ/QUTW ngày 2/4/2022 của Quân ủy Trung ương là nội dung quan trọng, là khâu đột phá được Thường vụ Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện bằng nhiều giải pháp quyết liệt, đồng bộ, với lộ trình phù hợp...