Quản lý và phát triển rừng bằng công nghệ thông tin

Thu Huyền 09:46, 15/12/2022

Là địa phương miền núi nằm ở phía Tây Bắc của tỉnh, diện tích đất lâm nghiệp của huyện Đại Từ chiếm đến gần 50% tổng diện tích tự nhiên (hơn 29.500ha). Nhằm quản lý và phát triển rừng bền vững, thời gian qua, cơ quan chức năng đã có nhiều nỗ lực, đặc biệt là ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, bảo vệ rừng; triển khai chương trình cấp chứng chỉ rừng FSC cho các nhóm hộ trên địa bàn...