Tăng cường quản lý giống cây lâm nghiệp

Nhóm phóng viên 09:47, 09/12/2022

Trên địa bàn tỉnh hiện có nhiều cơ sở sản xuất, kinh doanh cây giống lâm nghiệp. Tuy nhiên, bên cạnh các vườn ươm có đủ tiêu chuẩn về giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, xuất xứ nguồn gốc cây giống thì vẫn còn có cơ sở sản xuất nhỏ lẻ nhập nguồn giống trôi nổi trên thị trường để tiêu thụ. Thêm vào đó, người dân tự đi mua giống cây trên mạng, vườn ươm ngoài tỉnh nên cơ quan chức năng khó quản lý...