Đổi thay ở Bộc Nhiêu

Lương Hạnh 09:45, 01/12/2022

Trở lại xã Bộc Nhiêu (Định Hóa) vào những ngày cuối tháng 11, chúng tôi cảm nhận được sự đổi thay rõ nét của địa phương miền núi này. Nhờ chú trọng ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, đời sống vật chất, tinh thần của người dân Bộc Nhiêu từng bước được cải thiện và nâng cao. Diện mạo xã nông thôn mới theo đó cũng khởi sắc từng ngày...