Giải phóng mặt bằng các dự án: Tái định cư khó “đi trước”

Hải Hằng 10:10, 06/12/2022

Những năm gần đây, TP. Phổ Yên đã thực hiện giải phóng mặt bằng diện tích đất rất lớn để phục vụ phát triển kinh tế - xã hội. Vì vậy, thành phố phải triển khai nhiều dự án tái định cư để bố trí chỗ ở cho người dân thuộc diện phải di chuyển chỗ ở. Việc bố trí tái định cư phải “đi trước”, tuy nhiên, trong thực tế khó có thể thực hiện điều này, bởi còn những bất cập về quy trình, thủ tục giải phóng mặt bằng...