Những triệu phú đi lên từ phong trào nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi

Vũ Công 08:47, 17/03/2023

Những năm qua, phong trào "Nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững" được các cấp Hội Nông dân trên địa bàn tỉnh thực hiện có hiệu quả, thu hút đông đảo hội viên tham gia. Từ phong trào sôi nổi này đã góp phần nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống cho bà con nông dân, nhất là ở khu vực miền núi...