Chủ động kiểm soát mất cân bằng giới tính khi sinh

Tùng Lâm 08:37, 14/03/2023

So với 10 năm trước, hiện nay, Thái Nguyên đã bước đầu kiểm soát được mức tăng tỷ số giới tính khi sinh (GTKS). Dù vậy, mất cân bằng GTKS vẫn đang ở mức khá cao, minh chứng rõ nét nhất là trong năm 2022 có 6.109 trẻ trai/5.365 trẻ gái được sinh ra tại Thái Nguyên. Theo đó, tỷ số GTKS là 113,5 trẻ trai/100 trẻ gái (năm 2019 là 115,0 trẻ trai/100 trẻ gái)…